In 2006 was de Egyptische journalist Hussein Abdel-Ghani opeens zelf het nieuws van de dag: de hoofdredacteur van Al Jazeera Egypte werd in Dahab gearresteerd en voor verhoor meegevoerd naar Cairo, naar verluidt voor het uitzenden van “onwaarheden die vermoedelijk de reputatie van Egypte zouden schaden.”

De aanleiding voor de arrestatie van Abdel-Ghani was dat hij verslag had gedaan van een zelfmoordaanslag die op de Egyptische politie gericht was. Dit bleek achteraf niet te kloppen, maar Abdel-Ghani gaf aan dat nieuws over deze aanslag niet alleen door Al Jazeera maar ook door andere Egyptische en internationale media naar buiten was gebracht. De vakbond van Egyptische journalisten en Reporters without Borders veroordeelden de arrestatie en pleitten voor Abdel-Ghani’s vrijlating. Een vakbondslid verkondigde dat zij “de arrestatie van de bureauchef van Al Jazeera Cairo beschouwden als een aanval op de persvrijheid van Egypte.” Na veertig uur werd Abdel-Ghani vrijgelaten, moe en uitgeput.

Vanaf 1997 is Abdel-Ghani werkzaam geweest in Cairo als verslaggever bij de Eqypte-afdeling van het in Qatar gevestigde Al Jazeera. Daarna werd hij bureauchef bij het Arabische televisienetwerk.

Conflict Egypte en Qatar
In 2010 diende Abdel-Ghani zijn ontslag in omdat zijn bazen hem ervan beschuldigd hadden continu overhoop te liggen met zijn collega’s. Bekenden van hem gaven destijds een andere verklaring: Abdel-Ghani zou tot zondebok zijn gemaakt bij een langlopend conflict tussen de autoriteiten van Egypte en Qatar, waarvan Al Jazeera als een verlengstuk wordt gezien.

De bron van dit conflict ligt bij een ander conflict tussen Saoedi-Arabië en Qatar. De landen hebben serieuze onenigheid over de waar de grens tussen beide landen precies ligt (dit heeft met oliebelangen te maken). Een van de redenen dat Qatar niet goed met Egypte door een deur kon was omdat Egypte meestal partij koos voor zijn geldschieter Saoedi-Arabië en zich eraan leek te ergeren dat Qatar zich het imago van een grote regionale speler – gelijkwaardig aan Egypte en Saoedi-Arabië - probeerde aan te meten.