Tegenlicht Talks

Thomas Piketty

Franse econoom, hoogleraar en schrijver van het boek 'Kapitaal in de 21ste Eeuw'. Piketty spreekt over de economische crisis en ongelijkheid in Europa en hoe deze bestreden kunnen worden.

Thomas Piketty, een 43-jarige Franse econoom met een ingetogen voorkomen, veranderde van een rustige academicus in een intellectueel met sterrenstatus. Voor zijn boek, Kapitaal in de 21ste eeuw, verzamelde Piketty data van dertig landen en onderzocht een periode van bijna driehonderd jaar. Het werk bracht een golf van reacties teweeg en haalde zelfs de Bruna top tien.

Piketty's conclusies stonden lijnrecht tegenover opvattingen van gerenommeerde collega's. Het lijkt erop dat Piketty onderbouwt wat velen wilden horen, namelijk dat het kapitalisme minder oplossingen biedt dan gedacht. Massa's mensen komen naar zijn lezingen en geven hem een warm onthaal. Niet iedereen was zo lyrisch. Door sommigen wordt Piketty gezien als linkse, Marxistische opportunist, anderen zijn ervan overtuigd dat hij fouten heeft gemaakt in zijn berekening. Bill Gates onderschrijft wel de ongelijkheidsproblematiek, maar is het niet eens met Piketty's oplossing voor dat probleem.
 

Kernidee van zijn honderden pagina's tellende werk is dat, historisch gezien, het kapitalisme de ongelijkheid niet verminderde, maar juist vergrootte. Behalve in de decennia vlak na de Tweede Wereldoorlog. De afgelopen dertig jaar is het gat tussen arm en rijk over het algemeen juist weer groter geworden - en het groepje rijken kleiner en rijker. Als oplossing stelt Piketty een mondiaal progressief belastingssysteem voor, hoewel hij er zelf direct bij zegt dat dat niet per se de enige oplossing is.

Thomas Piketty, geboren in een buitenwijk van Parijs, doorliep in sneltreinvaart zijn academische carrière. In 2013 ontving hij de Yrjö Jahnsson Award vanwege zijn bijdrage aan de economische wetenschap in Europa. Desalniettemin weigerde hij in januari 2015 de Franse Légion d'honneur uit protest tegen de Franse regering, die zich met andere dingen bezig zou moeten houden dan lintjes uitdelen.

Piketty haalde zijn PhD economie aan L’École des Haute Études en Sciences Sociales(EHESS) in Parijs en de London School of Economics (LSE), gaf les aan het Massachussets Institute of Technology (MIT) en was aan diverse onderzoeksinstituten verbonden. Op dit moment is hij professor aan de EHESS en de Paris School of Economics (PSE). Van de laatste is hij ook mede-oprichter. 

Interviewer: Bregtje van der Haak
Locatie: Amsterdam, Nederland
Datum: 6 november 2014