Om de schade van klimaatverandering te beperken, moet het landbouwbeleid radicaal op de schop. Gaat het voedselbos met deze volgende stap een uitkomst bieden?

Met voedselbossen, zelfvoorzienende ecosystemen, kunnen goede winsten behaald worden, mits je de eerste vijf jaar, wanneer het aangroeit, een beetje geduld hebt.

Toch is het voor veel mensen een te-mooi-om-waar-te-zijn-verhaal. Misschien is het moeilijk de potentie van het voedselbos te zien, als je de eerste paar jaar alleen maar een kale bedoening ziet. En ook het volgroeide voedselbos van Wouter van Eck ziet er nog steeds uit als een wild en ongecontroleerd bos.

Om de uitkomsten van voedselbossen concreter te maken, ontwikkelt  Universiteit Wageningen nu verschillende meetmethodes om de opbrengst van voedselbossen te meten.

er is al van alles te zien

‘Bovengronds zie je de eerste vijf jaar nauwelijks tot niets gebeuren in voedselbossen, maar ondergronds gebeurt er al van alles, en is er al van alles te zien’, vertelt Marieke Karssen, bedenker van het idee namens organisatienetwerk The Plant. ‘Zet een schep in de bodem en kijk eens hoeveel wormen je al kan tellen.’

Het is volgens Karssen belangrijk om naast de oogsten, ook te kijken naar de opbrengsten als het gaat om biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2-opslag, zowel bovengronds als ondergronds.

‘zet een schep in de bodem en kijk eens hoeveel wormen je al kan tellen’

Maar zaken als CO2-opslag en de bodemgezondheid zijn niet op dezelfde manier te meten, en dus moet er voor elk vlak een andere methode worden ontwikkeld.

Via een app met instructies moeten voedselboseigenaren uiteindelijk zelf de metingen van hun voedselbos kunnen invoeren. Zo rapporteert iedereen zijn resultaten op dezelfde manier.

 

De meetmethodes zijn volgens Karssen nodig om meer mensen te overtuigen dat voedselbossen een serieus alternatief zijn voor de traditionele landbouw.

‘Het staat buiten kijf dat we af moeten van de massale productieketens en terug moeten naar de lokale teelt om zo divers en plantaardig te kunnen produceren. Voedselbossen zijn wat dat betreft het meest interessante alternatief. Deze meetmethodes zullen ons helpen om de schaalvergroting te kunnen realiseren, omdat in één oogopslag duidelijk is wat de opbrengsten zijn.’

perspectief voor boeren

En zo hoopt Karssen dan ook een perspectief te kunnen bieden aan de protesterende boeren: ‘Het is interessanter om een alternatief aantrekkelijker te maken en meer perspectief voor de boeren te bieden, dan om bezig te zijn met het probleem.’

Ook Wouter van Eck, die te zien was in Plattelandspioniers, is blij dat er methodes worden ontwikkeld om de harde cijfers vast te leggen: ‘Een voedselbos klinkt voor veel mensen nu nog als een sprookje. Deze cijfers zijn nodig om mensen te overtuigen dat dit een alternatief is voor de huidige landbouw die nu veel problemen veroorzaakt.’

De meetmethodes moeten in oktober 2020 in gebruik genomen worden.

meer alternatieven voor duurzame landbouw