Als we niet oppassen zitten we straks in een onoplosbare ecologische crisis. De biodiversiteit in Nederland neemt nu al zienderogen af. Tijd voor actie, vindt ecoloog Louise Vet, Van burgers, boeren en bedrijven, maar vooral ook van de overheid. ‘We moeten van het egocentrisme naar het ecocentrisme.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wordt dit het tijdperk van ecocentrisme?

Als we niet oppassen zitten we straks in een onoplosbare ecologische crisis. De biodiversiteit in Nederland neemt nu al zienderogen af. Tijd voor actie, vindt ecoloog Louise Vet, Van burgers, boeren en bedrijven, maar vooral ook van de overheid. ‘We moeten van het egocentrisme naar het ecocentrisme.’

het deltaplan Biodiversiteitsherstel is dé kans om ecologische rampspoed te voorkomen

een wilde tuin is een biodiverse tuin

Wie in Nederland zijn gras niet maait en het onkruid welig laat tieren, krijgt al snel commentaar van de buren: zou je daar niet eens wat aan doen? Maar daar trekt topecoloog Louise Vet zich helemaal niks van aan. Hoe wilder en onstuimiger de begroeiing, hoe beter het is voor de verscheidenheid van leven in een bepaald gebied. Die samenhang is bijzonder precair, maar door klimaatverandering en stikstof staat die onder gigantische druk. Dan maar zelf het goede voorbeeld geven, besloot Vet, samen met haar man rond haar huis aan de rand van Wageningen.

Ze wijst naar een paar opvallend gele bloemen. Een vluchtige blik leert dat het er krioelt van de rupsjes die later zullen uitgroeien tot vlinders. ‘Kijk, dit is het Jacobskruiskruid. Een heel giftige plant. Als boeren dit maaien en het komt in het hooi van koeien en kunnen ze eraan sterven. Boeren houden er dus helemaal niet van. Maar er is één vlindersoort die hiervan kan leven en dat is dit rupsje. Die vreten de plant helemaal kaal.’

Wat staat er in het Deltaplan Biodiversiteits-herstel?

Vet doet al jaren onderzoek naar biodiversiteit en ecologie, won verschillende (inter)nationale prijzen en was tot 2019 directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze is de initiatiefnemer van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een platform waarin overheden, academici, boeren, natuurorganisaties en bedrijven met elkaar samenwerken. Volgens Vet is die aanpak dé kans om ecologische rampspoed te voorkomen.

zet die stip aan de horizon

Ze is optimistisch dat de wal het schip gaat keren en dat er een nieuwe tijdperk aanbreekt met een andere mentaliteit: die van het ecocentrisme. Het is het wereldbeeld dat het ecosysteem in het centrum der dingen plaatst. En daarmee is het dus de filosofische tegenhanger van de gedachte dat we in het antropoceen terecht zijn gekomen, het tijdperk van de mens.

Het is alle hens aan dek, zegt Vet, die spreekt over spannende tijden. Maar het is wel zaak dat de politiek nu eindelijk eens in actie komt  Ze pleit, samen met een groep onder leiding van oud-Landbouwminister Cees Veerman, voor een visie op lange termijn met duidelijke stappen, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. ‘Het is vooral ook voor boeren cruciaal, zodat ze weer vertrouwen krijgen.’ Het is een heldere oproep aan het nieuwe kabinet: neem de regie, pak de knelpunten aan op het gebied van landbouw, natuur en economie aan en werk aan het herstellen van ecologie en biodiversiteit.

Luister hier naar onze podcast Future Shock voor het hele gesprek met Louise Vet