Verzet is eigenlijk iets dat ingebakken zou moeten zijn in je systeem, en onderdeel uitmaakt in je dagelijks leven. Volgens journalist Clarice Gargard hoeft dat helemaal niet zo moeilijk te zijn.

'We vergeten dat we in de meerderheid zijn, dat onze stem telt, en dat onze politieke leiders of instituties eigenlijk geen recht van bestaan hebben zonder onze goedkeuring. Als wij onze goedkeuring terugnemen, moeten zij wel dingen anders gaan doen.' 

Aan het woord: Clarice Gargard, journalist en social advocate, die hedendaags en alledaags verzet in kaart brengt om te begrijpen hoe en waarom gewone mensen besluiten zich ergens hard voor te maken. 

Want er zijn nogal wat zaken die onze aandacht verdienen: de kloof tussen arm en rijk, de afbraak van de sociale verzorgingsstaat, discriminatie, sociale onrechtvaardigheid – om er even een paar te noemen. Overal ter wereld staan mensen op om te zeggen: genoeg is genoeg. Maar zo divers als de problemen zijn, zo verschillend zijn alle vormen van verzet tégen al deze kwesties.

Wat is de meest effectieve vorm van verzet? Volgens Clarice is dat de vorm die het beste bij jóu past. Of je nu met een megafoon bij een demonstratie staat, een stuk schrijft, programma's maakt of in gesprek gaat met familieleden en vrienden: iedereen heeft andere mogelijkheden en capaciteiten om verandering te bewerkstelligen.

En, benadrukt Clarice, we hoeven het ook niet allemaal zelf te doen. Wat we alleen niet moeten vergeten is dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren, hoe klein die ook is. Hoe beter we nadenken over ons gedrag, onze positie in de samenleving en wat we daaraan zelf kunnen verbeteren, hoe eerder de macht verschuift.

Clarice: 'Vergeet niet: wij zijn met meer dan de mensen die eigenlijk alles bij het oude willen laten.'

regie en research: Arja van den Bergh 
camera: Daan Kuys

animatie: Julia Veldman

'wil ik een betere wereld voor mezelf of voor iedereen?'