Sinds de aanslagen van 11 september 2001 mag Al-Jazeera zich verheugen op groeiende belangstelling buiten haar uitzendgebied. Het feit dat de zender steeds primeurs had met boodschappen van de Al Qaida-leider Osama Bin Laden en berichten van het front van de oorlog in Afghanistan, zorgden ervoor dat er wereldwijd steeds meer aandacht werd besteed aan de zender, en vooral aan diens motieven. Een overzicht van een aantal interessante artikelen en boeken.

internetsites en artikelen over Al Jazeera

CURSOR

De Amerikaanse non-profit media-organisatie Cursor heeft in de loop der tijd veel aandacht besteed aan Al Jazeera. Op de aparte internetsite Al Jazeera Link staan veel artikelen over de zender, waaronder een artikel waaruit duidelijk wordt dat de Verenigde Staten geprobeerd hebben druk uit te oefenen op de zender, omdat deze teveel anti-Amerikaanse boodschappen uit zou dragen. [Zie link 1]

THE GUARDIAN

De gezaghebbende Engelse krant The Guardian schreef ruim een jaar geleden een uitgebreid artikel over Al Jazeera. In het stuk wordt uitgebreid ingegaan op de vraag of het nieuwsstation wel voldoende objectief bericht, en kwam inderdaad voorbeelden tegen waarin dat niet het geval was. Zoals bijvoorbeeld tijdens de eerste bombardementen in Afghanistan, toen er onderin beeld de tekst verscheen dat de Taliban schoten op ‘vijandige vliegtuigen’. [Zie link 2]

Een jaar later beschrijft dezelfde Guardian hoe Al Jazeera moeilijke tijden tegemoet gaat. Het aantal kijkers stijgt weliswaar nog steeds, maar na de successen van Al Jazeera tijdens de oorlog in Afghanistan zal de zender het moeilijker krijgen tijdens de aankomende oorlog in Irak, wanneer de concurrentie van alle Amerikaanse zenders meer dan merkbaar zal zijn.
[Zie link 3]

THE WASHINGTON TIMES

Het conservatieve boulevardblad The Washington Times laat zich kritisch uit over de vermeende objectiviteit van Al Jazeera. De vraag die gesteld wordt is vooral of de zender wel objectief kan zijn omdat er niet kritisch wordt bericht over de regering van Qatar, het land waar Al Jazeera is gestationeerd, en waar ook de meeste financiele steun vandaan komt.
[Zie link 4]

BOEKEN

AL Jazeera – How the free arab news network scooped the world and changed the middle-east. Auteurs: Mohammed al-Nawawi, Adel Iskandar.
Westview Press; (April 2, 2002); ISBN: 0813340179

Dit boek uit 2002 speelde handig in op de groeiende belangstelling voor het station. Het gaat uitgebreid in op de geschiedenis van Al Jazeera, op het vermeende effect dat het station heeft op de bevolking in het Midden-Oosten, en de reactie van de Westerse wereld op deze eerste ontwikkeling van vrije meningsuiting in de Arabische pers.