Er zijn de laatste jaren een aantal interessante boeken verschenen over het Duitsland van na de val van de muur. Antje de Winter van de portal Duitslandweb selecteerde voor ons een aantal Nederlandstalige uitgaven over het 'nieuwe Duitsland', en over Nederlands-Duitse betrekkingen. Hieronder haar aanbevelingen met een korte omschrijving.

Boeken over het nieuwe Duitsland

* De Waard, M.,
DUITSLAND ACHTER DE SCHERMEN. HET WONDER VAN DE BERLIJNSE REPUBLIEK

(Prometheus/NRC Handelsblad, Amsterdam 2002) 333p., ISBN 90 4460 144X

In het boek van Michèle de Waard is veel van haar werk als Duitsland-correspondente voor het NRC (1996-2001) terug te vinden. Voor haar boek sprak zij met psychologen, ondernemers, schrijvers, economen, minister-presidenten, oud-communisten, vroegere Stasi-officieren en ook met doodgewone Duitsers. Voor een lezer die achtergrondinformatie zoekt voor de komende Duitse verkiezingen is dit boek dan ook een belangrijke bron van informatie. Zie link 1 aan de rechterkant voor een uitgebreide bespreking.

* Dassen, P. en T. Nijhuis (red.),
GEGIJZELD DOOR HET VERLEDEN. CONTROVERSES IN DUITSLAND: VAN DE HISTORIKERSTREIT TOT PETER SLOTERDIJK

(Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2001) 200p., ISBN 90 5352 6757

Deze bundel stelt een aantal brandende, actuele kwesties aan de orde, die een goed beeld geven van het sterk gepolariseerde karakter van de Duitse politieke cultuur. Een greep uit de thema’s: de Historikerstreit; het felle debat omtrent de omgang met het Duitse Holocaustverleden dat begin jaren negentig uitbrak, de voortdurende discussies over de Duitse eenwording, Duitsland en de out of area-discussie, het Walser-Bubis- en het Sloterdijk-debat.

* Boterman, F.,
TERUG NAAR BERLIJN. DUITSLAND NA DE VAL VAN DE MUUR

(De Arbeiderspers, Amsterdam 1999) 309p., ISBN 90 295 0357 2

In dit boek beschrijft Boterman op heldere wijze de verandering van Duitsland als een gedeelde natie tot een zelfbewuste staat. Boterman behandelt de voltooiing van de eenheid en de vooral sociaal-economische problemen die daarbij komen kijken. De gevolgen van de vereniging voor de binnenlandse en buitenlandse poltiek worden uitvoerig behandeld. Een uitstekende introductie tot het ontdekken van een wonderlijk maar fascinerend buurland.

* Fulbrook, M.,
INTERPRETATIONS OF THE TWO GERMANIES, 1945-1990 (second edition)

(Hampshire: MacMillan Press Ltd., 2000) 119p., ISBN 0 333665791

Mary Fulbrook weet op heldere maar ook summiere wijze de belangrijkste punten uit de geschiedenis van Oost- en West-Duitsland weer te geven. Gezien het aantal pagina’s is dit boek een ideale ‘guide to further reading’.

* Keim, W. en de Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland in Den Haag (red.),
HALLO NACHBAR!... ...DAG BUURVROUW! NEDERLANDS-DUITSE BETREKKINGEN IN CARTOONS

(Secolo Verlag i.s.m Sdu Uitgevers, 1998) 157p., ISBN 90 12 08727 9

In deze bundel zijn meer dan tachtig karikaturen met betrekking tot de Nederlands-Duitse relatie bijeengebracht. Op een leuke manier gaat men in op bepaalde gebeurtenissen uit het verleden, nationale stereotypen en clichés.

* Vis, J. en Moldenhauer, G.,
NEDERLAND EN DUITSLAND. ELKAAR KENNEN EN BEGRIJPEN

(Uitgeverij Van Gorcum & Comp BV. 2000) 452p., ISBN 90 232 36 30 0

De auteurs verklaren Duitsland aan Nederlanders en Nederland aan Duitsers. Het boek biedt een aantrekkelijk en bondig overzicht van de belangrijkste aspecten van Nederland, Duitsland en hun onderlinge betrekkingen en visies daarop. Basisinformatie wordt gegeven over land- en volkskunde, de beelden van de landen die over en weer bestaan en over de economische, politieke en culturele betrekkingen.

* Linthout, D.,
ONBEKENDE BUREN

(Uitgeverij Atlas 2000) 174p., ISBN 90 450 02043

Dit boek is bijna al een standaardwerk over Duits-Nederlandse betrekkingen. Dik Linthout geeft antwoord op talrijke vragen ten aanzien van overeenkomsten en verschillen tussen Duitsers en Nederlanders. Linthout wijst op de sterk uiteenlopende historische ontwikkeling van de twee buurlanden en laat zien welke invloed dit heeft op taal, omgang en samenleving. In september zal de bewerkte Duitse versie van dit boek verschijnen bij Christoph Links Verlag.

* Kohl, H.,
ICH WOLLTE DEUTSCHLANDS EINHEIT

(Berlin: Ullstein Taschenbuch Verlag, 1996) 436p. ISBN 3548362648

Dit boek is het persoonlijke verhaal van de voormalige bondskanselier Helmut Kohl over de dramatische gebeurtenissen tussen de zomer van 1989 en de herfst van 1990. Hoe ervoer hij de eenwording van de twee Duitse staten, waar hij zich zo lang voor had ingezet?

CD-ROM, KRUISPUNT BERLIJN
Copyright 2001: Duitsland Instituut Amsterdam

Deze cd-rom bevat een schat aan multimediale informatie over Berlijn en educatieve spellen. Reizend door Berlijn met een virtuele metro krijgt de gebruiker inzicht in historische, maatschappelijke en geografische ontwikkelingen in een Europese grote stad. Berlijn is immers een cultureel, economisch, historisch en geografisch kruispunt in Europa. Kruispunt Berlijn is bij uitstek geschikt voor het onderwijs.
(bestelinformatie: zie het Duitslandinstituut, link staat rechtsboven)

TIJDSBALK ‘DUITSLAND SINDS 1945’
1999 Duitsland Instituut Amsterdam
Formaat: 100 x 150 cm.
Prijs: € 2,25

Op deze poster over de Duitse geschiedenis staat een schat aan informatie over politieke en economische ontwikkelingen sinds 1945. De tijdsbalk met foto’s, dient als geheugensteuntje én als bron van inspiratie voor leerlingen en iedereen die kennis over Duitsland wil opdoen.
(bestelinformatie: zie het Duitslandinstituut, link staat rechtsboven)