Het Amerikaanse kamp in Guantanamo Bay is de best beveiligde instelling van het Amerikaanse leger. De basis wordt in het noorden omringd door een mijnenveld en aan de zuidkant ligt een zee vol haaien. Maar dat de beveiliging van dit moderne Alcatraz niet helemaal waterdicht is bleek vorige maand. Toen werden twee vertalers en een legergeestelijke opgepakt op verdenking van het naar buiten smokkelen van gevoelige informatie.

Klungelige veiligheid rond kamp Delta

Begin september werd de eerste vertaler in de boeien geslagen. Ahmad I. al-Halabi, die in november 2002 naar de basis in Cuba werd gestuurd om de verhoren van vermeende Al Qaeda-strijders te vertalen, werd gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou geheime informatie over kamp Delta doorgegeven hebben aan ‘de vijand’. Ook zou hij documenten over de gevangenis willen meegeven aan iemand die naar Syrië zou afreizen.

Alhoewel de arrestatie breed werd verslagen in de media, leek het te gaan om een incident. Maar toen eind september een tweede vertaler, Ahmed Mehalba, werd aangehouden op Logan Airport met geheime documenten uit Guantánamo Bay bleek dat er meer aan de hand was in het kamp.En toen begin oktober de islamitische legergeestelijke James Yee in de boeien werd geslagen, werden in de Amerikaanse pers de wenkbrauwen opgetrokken.

Want met de arrestatie van de drie werden er talloze details openbaar die het Amerikaanse leger danig in diskrediet brengen. Zo bleek het programma voor islamitische legergeestelijken, opgezet in 1993, deels geleid te worden door Abdurahman Alamoudi, die inmiddels verdacht wordt van terroristische banden en het aannemen van geld van Libië. De nu gearresteerde Yee werd aanbevolen voor dienst in Guantanamo Bay door de Muslim Armed Forces Affairs Council, geleid door dezelfde Alamoudi. Yee werd opgeleid op de Graduate School of Islamic and Social Sciences, een organisatie die momenteel onder verdenking staat voor het financieren van terrorisme. Inmiddels is het ook de Amerikaanse senaat opgevallen dat de enige instelling die islamitische legergeestelijken opleidt, verdacht wordt van terroristische banden.

Terwijl het onderzoek naar de twee vertalers en de islamitische legergeestelijke doorgaat, loopt de bedrijfsvoering van kamp Delta ernstige vertraging op. Het werk van de twee aangehouden vertalers (en tien anderen die inmiddels onder verdenking staan), moet opnieuw gedaan worden omdat de legerleiding vermoedt dat de verhoren van de gevangenen niet juist vertaald zijn. Ook zullen een aantal verhoren opnieuw moeten worden afgenomen, omdat het erop lijkt dat de vragen niet goed zijn vertaald. Het onderzoek naar de tien andere vertalers loopt ook ernstige vertraging op. Om de schijn van discriminatie tegen te gaan, worden namelijk alle vertalers opnieuw gescreend, en dat zijn er enkele duizenden.

Ondertussen blijven meer feitjes over de gebrekkige beveiliging naar buiten komen. Zo bleek uit een hoorzitting dat een aantal Arabische vertalers helemaal niet gescreend waren voordat ze naar Guantánamo Bay gestuurd werden. Ook is er kritiek op het feit dat een aantal van hen in verloftijd afreist naar het Midden-Oosten op kosten van organisaties als de World Muslim League. Een van de leiders van deze organisatie staat bij de Amerikanen namelijk te boek als de logistiek manager van Al Qaeda.