"In veel Afrikaanse landen worden kinderen gekidnapt door legers en rebellengroeperingen. De kinderen worden ingezet als soldaat of als seksslaaf. Uganda spant in deze praktijken de kroon" dit zegt Irma Specht van Transition International (TI). TI werkt als organisatie voor de Verenigde Naties en is gespecialiseerd in veranderingsprocessen in getraumatiseerde gebieden. Irma Specht heeft jarenlang in Afrika gewoond waar zij kindsoldaten begeleidde naar een zo normaal mogelijk bestaan in de samenleving.

"In gebieden waar langlopende conflicten zijn, worden volwassen mannen een schaars goed. Je ziet dat er dan vaak steeds jongere jongens worden aangetrokken. Maar sommige warlords zeggen liever met kinderen te vechten, omdat kindsoldaten makkelijk te intimideren zijn en geen vragen stellen. In Uganda worden ook op grote schaal meisjes ontvoerd. Zij worden zogenaamde bush-women; vaste sekslaven van het leger. Meestal worden ze aan een persoon gekoppeld. Dat is namelijk de manier om mannen voor dit soort groeperingen te ronselen. Er wordt hun een jonge sekslaaf in het vooruitzicht gesteld."

"Wat vaak gebeurt, is dat een rebellengroepering een dorp binnenvalt en daar alle ouderen gevangen neemt. De kinderen worden dan voor de keuze gesteld: of ze schieten zelf een van hun ouders neer, of ze krijgen de kogel. Nadat de kinderen een aantal leeftijdgenoten die weigeren zien sneuvelen, kiezen ze er vaak toch voor een van de ouders dood te schieten. Vanaf dat moment horen ze bij de rebellen en hebben ze niet het gevoel dat ze nog terug kunnen naar hun eigen gezin. Organisaties als Transition International vangen kinderen met zo'n verleden op om ze klaar te maken voor een leven in de samenleving. Je kunt ze niet laten vergeten wat ze hebben meegemaakt. Maar je kunt ze wel handvatten bieden om met dit verleden te leven."

"Het is belangrijk te realiseren dat kinderen in Afrika vanaf een jaar of 13 financieel in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien. Ze kunnen wel bij hun ouders blijven wonen, maar die hebben amper voldoende middelen voor de jongere kinderen in het gezin. Je kunt ze dus wel naar school sturen, maar dan moet je er ook voor zorgen dat ze na school een praktische opleiding volgen waarmee ze aan het werk kunnen. Als ze eenmaal werk hebben, dan groeit hun eigenwaarde, waardoor het makkelijker is om het eigen verleden een plek te geven."