Op achternaam en alfabetische volgorde de belangrijkste personen die in de aflevering aan de orde komen.

MAHMOUD AHMADINEJAD

Ahmadinejad (Aradan, 1956) is de zesde president van de Islamitische Republiek Iran. Hij won de verkiezingen in augustus 2005 en zijn termijn loopt tot 2009, wanneer hij zich herkiesbaar kan stellen. Van 2003 tot zijn aan presidentschap was hij burgemeester van Teheran. Ahmadinejad staat te boek als ultraconservatief, hij weigert de ontwikkeling van nucleaire technologie in Iran stop te zetten, ondanks herhaalde verzoeken hiertoe door de VN-Veiligheidsraad.

MARTIN VAN CREVELD

ANOUSH EHTESHAMI

BRIGITTE GABRIEL

JOHN HAGEE

ABDUL QADIR KHAN

Deze Pakistaanse atoomgeleerde (1935) wordt beschouwd als de vader van het Pakistaanse nucleaire atoomprogramma, en daarmee als vader van de Pakistaanse atoombom. In de jaren zeventig studeerde Khan in verschillende West-Europese landen, waaronder Nederland. In 1983 veroordeelt de Amsterdamse rechtbank Khan wegens bedrijfsspionage bij Urenco, een Almeloos’ bedrijf dat uranium verrijkt en waar Khan werkzaam was. In 2003 beschuldigt het Internationale Atoomagentschap (IAEA) Khan van het verhandelen van technologie aan Iran, Noord-Korea en Libië, hetgeen Khan in 2004 toegeeft. De Pakistaanse Musharraf plaatst hem onder huisarrest, verdere maatregelen tegen Khan blijven uit.

TONY JUDT

Brits historicus (Londen, 1948) gespecialiseerd in Europese Geschiedenis. Geeft leiding aan het Remarque Institute van de New York University. Schrijft en spreekt op niet mis te verstane wijze over het huidige Israël en kan dat naar eigen zeggen doen 'juist omdat hij Jood is'. Kenschetst Israël als een 'belligerently intolerant, faith-driven ethno state' en als 'het land dat maar niet wil volwassen wil worden'.
Boeken: Postwar: A History of Europe since 1945. Penguin Press, 2005 (Nederlandse vertaling ' Na de Oorlog', Uitgeverij Contact, 2006). Identity Politics In A Multilingual Age. Palgrave, 2004.

ETGAR KERET

RICHARD PERLE

TUVIA SAGIV

LAWRENCE WILKERSON