Hoe ziet de toekomst eruit als het gaat om onze energie? Verschillende organisaties komen met scenario’s om een voorspelling te doen. Hieronder een kort overzicht van de toekomstscenario’s van de Verenigde Naties en Shell.

Het United Nations Development Programme (UNDP) heeft 6 scenario’s geschetst en vergeleken, tot het jaar 2100.
- Drie scenario’s gaan uit van snelle groei waarbij we:
a) grotendeels op olie en gas blijven doorgaan
b) waarbij we geleidelijk van olie en gas op steenkool overstappen
c) we minder fossiele brandstoffen en meer niet-fossiele brandstoffen gaan gebruiken

- Eén scenario gaat uit van een ‘middelgroei’

- Twee scenario’s gaan uit van een ecologisch gedreven ontwikkeling waarbij we
a) doorgaan op basis van onze oude renewables zoals nucleaire energie
b) we overstappen op ‘nieuwe’ renewables en geen gebruik meer maken van nucleaire energie

Het toekomstscenario gebaseerd op een ecologisch gedreven ontwikkeling is het meest duurzame scenario volgens het UNDP. Dit scenario vereist dat we volledig afstappen van fossiele brandstoffen en overstappen op nieuwe energiebronnen.

Shell schetst haar energiescenario’s voor het jaar 2025 op basis van drie toekomstige wereldbeelden:

-Low Trust Globalisation: een wereld waarin de nadruk ligt op veiligheid en efficiency (marktdenken). In dit scenario zal het energie-aanbod worden veiliggesteld door minder te leunen op onstabiele of risicovolle regio’s. De markt zal haar werk doen, maar overheden moeten er niet voor terugdeinzen om op sommige momenten in het kader van de energieveiligheid in te grijpen.
-Open doors: een pragmatische wereld waar de nadruk ligt op sociale cohesie en efficiency. Energie wordt veilig gesteld door het veiligstellen van investeringen. Het energiebeleid is erop gericht om te voorzien in voldoende energie tegen redelijke prijzen en wereldwijde investering in het milieu.
-Flags: Een dogmatische wereld waar de nadruk ligt op veiligheid en gemeenschapswaarden. In het Flags-scenario kiezen landen voor een gefragmenteerde energiemarkt waarbij nationale belangen centraal staan. Beleidsmakers stellen het energie-aanbod en de toegang tot energiebronnen veilig door middel van bilaterale overeenkomsten en door stimulering van alternatieve energiebronnen. Technische vooruitgang en innovatie komt echter langzaam van de grond doordat sommige landen zich gaan richten op renewables, en andere gaan investeren in verbetering van de kolentechnologie.

In het boek ‘Beleef 2030’ (2003, Arnhem, Essent) worden eveneens 4 scenario's gepresenteerd: (1) Vrijwillige Eenvoud, gekarakteriseerd door geopolitieke stabiliteit en een geremde technologische ontwikkeling waarin mensen kiezen voor soberheid en solidariteit; (2) Hyper Individualisme, waarin individuen met eigen bedrijfjes en veel technische mogelijkheden wedijveren om een zo groot mogelijk deel van de welvaart; (3) Haves en Have-nots, waarin geopolitieke instabiliteit en een sterke technologische ontwikkeling leiden tot een tweedeling in de samenleving die verder gaat dan alleen maar een kloof tussen arm en rijk; and (4) Tribal Society, een grimmig scenario, dat wordt gedomineerd door angst, wantrouwen en een slinkende welvaart, als gevolg van een lage technologische ontwikkeling en geopolitieke instabiliteit

Voor de volledige scenario’s van het UNDP en Shell en voor meer informatie over het boek: klik op de links aan de rechterkant van de site