Justine Pardoen
Dr. Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online, een website voor ouders en andere opvoeders die behoefte hebben aan informatie of advies met betrekking tot ouderschap, opvoeding of gezondheid van kinderen.
Pardoen is opgeleid als neerlandicus en taalkundige. In 1998 promoveerde ze op een taalkundig proefschrift. Haar grote gevoeligheid voor taal, kennis van de relatie tussen vorm en betekenis en het effect van taalgebruik gebruikt ze nu in haar dagelijkse praktijk waarin ze ouders en professionele opvoeders voorlichting geeft en adviseert over opvoeding. Sinds 2002 verdiept ze zich in de media-opvoeding, in het bijzonder de begeleiding van het internetgedrag van kinderen.

Samen met Remco Pijpers (KPN) onderzoekt en beschrijft ze de digitale jeugdcultuur. Ze onderhouden de website www.mijnkindonline.nl, waar ze onder andere een weblog schrijven over jeugd en media. Ze schreven een aantal boeken, waaronder Mijn kind online (een handboek voor ouders voor kinderen tot 16 jaar) en Verliefd op internet (over de seksuele ervaringen van tieners op internet). Sinds 2006 is deze samenwerking ondergebracht binnen de onafhankelijke stichting Mijn Kind Online, opgericht door Ouders Online en KPN om scholen en gezinnen nog beter te kunnen ondersteunen bij de media-opvoeding. (Bron: Uitgeverij SWP)

Wim Veen
Wim Veen is hoogleraar didactiek en onderwijsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft, waar hij zich bezighoudt met Educatie en Technologie. Zijn onderzoeksactiviteiten centreren zich rond de ontwikkeling van nieuwe educatievormen voor formele en informele educatie. 'Corporate learning' vormt een belangrijk onderwerp binnen Veen's onderzoek. Samen met een team van onderzoekers draagt hij bij aan de ontwikkeling van elektronische diensten op het gebied van educatie. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de internetgeneratie, de cybercultuur en de ontwikkeling van nieuwe software. Het bestuderen van deze zaken zal volgens Veen inzicht verschaffen in toekomstige leerculturen, die de traditionele vormen van leren voorgoed zullen veranderen.

Samen met Ben Vrakking schreef Wim Veen het boek "Homo Zappiens: growing up in a digital age". De Homo Zappiens is de generatie die is opgegroeid in een digitale wereld, of, zoals de auteurs het stellen: "a generation of children born with a computer mouse in their hand". Dit heeft gevolgen voor de manier waarop er geleerd wordt. De auteurs stellen dat het veelvuldig in aanraking komen met technologie de vaardigheden van de lerende Homo Zappiens beïnvloedt. Deze vaardigheden - bijvoorbeeld: multitasking, zapping en samenwerking - zullen in de wereld van morgen een steeds grotere rol gaan spelen, en zullen door het onderwijs serieus genomen moeten worden.

Rob Wijnberg
Rob Wijnberg, 25 jaar oud, is de jongste opinieredacteur van NRC Handelsblad en NRC Next. Naast zijn werkzaamheden als redacteur studeert hij filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Op 22 maart 2007 verscheen bij uitgeverij Prometheus zijn eerste boek, genaamd "Boeiuh - het stille protest van de jeugd". In dit werk beschrijft Wijnberg waarom de jeugd van tegenwoordig gekarakteriseerd wordt door hedonisme, verwondering en apathie. Kortom: waarom het de jeugd anno 2007 niets meer kan 'boeiuh'. Wijnberg doet dit aan de hand van drie kernbegrippen. Naast het zojuist genoemde 'boeiuh', staan de woorden 'chilluh' en 'pimpuh' centraal. Volgens de auteur moet de oorzaak voor het gedrag van jongeren niet zozeer gezocht worden bij henzelf, als wel bij de maatschappij waarin zij zich bevinden. Wijnberg concludeert dat het nog helemaal zo slecht nog niet gaat met de jeugd van tegenwoordig, zij zou zelfs als voorbeeld kunnen dienen voor iedereen: "Haar instelling zou wel eens de bevrijding kunnen betekenen van de toenemende mediadruk, het zorgwekkende extremisme sinds september 2001 en het vruchteloze idealisme waarmee de oudere generaties er tegen ten strijde trekken", zo schrijft hij.