Defensie is een organisatie met ruim 58000 werknemers bij verschillende divisies. Daarmee is Defensie een van de grootste werkgevers in Nederland. Omdat Defensie een rijksafdeling is moet het een afspiegeling zijn van de samenleving. Deze doelstelling wordt bij lange na niet gehaald. Vrouwen en allochtonen zijn in de minderheid bij Defensie. Ongeveer 12% van de Defensie medewerkers is vrouw en slechts 7% is allochtoon. Volgens Rudy Richardson, universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie (NDLA) en mede oprichter van het Multicultureel Netwerk Defensie (MND), is dat veel te weinig.

Een gesprek met Rudy Richardson, voorzitter MND

Aan het vrouwentekort wordt de laatste jaren meer aandacht besteed. “Het genderprobleem is in 2005 uitgebreid aan de orde is geweest. Dat heeft geleid tot nieuw beleid dat nu zijn vruchten afwerpt” vertelt Richardson
Het Vrouwennetwerk Defensie behartigt de belangen van vrouwen binnen Defensie. Zo worden er speciale vrouwendagen gehouden om Defensie aantrekkelijk te maken voor deze specifieke doelgroep, en zijn er tv commercials gemaakt specifiek gericht op vrouwen.

Op multicultureel gebied is Defensie nog niet zo ver. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek ‘Kleur bekennen’ onder leiding van Rudy Richardson kwam het probleem van de licht negatieve houding van het Defensiepersoneel t.o.v. etnisch culturele minderheden (ECM). “De Defensie top staat licht negatief ten opzichte van ECM’en en ook in de lagere rangen worden etnisch culturele minderheden (ECN) minder geaccepteerd”, zegt Richardson naar aanleiding van zijn onderzoek.

Het MND is opgericht in april 2004 en vraagt aandacht voor etnisch culturele minderheden. “Het MND,” vertelt Richardson, “is momenteel vooral intern werkzaam. Het is het jongste netwerk van Defensie en is voornamelijk bedoeld voor medewerkers, maar bekendheid naar buiten toe is nooit weg”.

Er zijn er voor de joodse medewerkers rabbi’s, voor de hindoe medewerkers pandits, voor de protestanten een predikant, voor de katholieken aalmoezeniers en zelfs voor de ongelovige is er een humanistische raadsman. Alleen de moslims hebben geen nog imam. Volgens Richardson zijn er onderhandelingen met het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Contactgroep Islam (CGI), die stranden telkens in de relatie CMO en CGI. De verschillende stromingen binnen de Islam maken de zaak ingewikkeld. Het CMO vertegenwoordigt de grootste groep moslims en de CGI vertegenwoordigt een aantal groepen, Sjiieten, Soennieten, Alevieten, Ahmediyya’s enzovoorts, “maar er moet een knoop doorgehakt worden, want de moslim medewerker wordt op het moment benadeeld” stelt Richardson.

Defensie is nu van plan de onderhandelingen met CMO en CGI op te schorten en desnoods een vacature te plaatsen voor een legerimam. Eind oktober moeten er twee imams toegevoegd worden aan de Dienst Geestelijke verzorging, schrijft de Volkskrant.