Vorige week maakten wij in de documentaire "Zie Harry Holland" kennis met de marktonderzoekers van SmartAgent Company. Met behulp van de door hen ontwikkelde "Brand Strategy Research Test" is het mogelijk de samenleving in vier groepen of belevingswerelden te verdelen, elk met eigen normen, waarden, behoeften en motieven.

Tegenlicht schetste in "Zie Harry Holland" de gemiddelde Nederlander, die zich in de gezellige gele wereld blijkt te bevinden. De gemiddelde Nederlander is vrolijk en spontaan van aard, laat zich graag omringen met vrienden en kennissen en is sociaal betrokken. Harry Holland doet z'n inkopen bij de Jumbo en als het lekker weer is gaat hij barbecuen met de buren.

De tweede documentaire uit de identiteit-reeks gaat niet over de meest voorkomende categorie burgers, maar over minderheden. Ergün, Claire, Mochtar, Jairus en Jean Charles zijn vijf jonge mensen van zogenaamde 'allochtone' afkomst, die allen werkzaam zijn bij Defensie. Zij verlenen hun absolute loyaliteit aan Nederland en zijn zelfs bereid te sterven voor datgene waar Defensie voor staat. Desondanks worden ze, zodra ze hun uniform uittrekken, nog vaak als 'de ander' beschouwd.

Nieuwsgierig geworden naar de belevingswereld waar zij zich in bevinden, liet Tegenlicht hen alle vijf de Brand Strategy Research Test maken. Zijn onze jongens ook geel? En hebben deze 'allochtone' defensiemedewerkers wellicht iets met elkaar gemeen? Wij kunnen u in ieder geval vertellen dat vier van hen zich in dezelfde wereld bevinden...

Klik aan de rechterzijde om de reactie van Ergün, Claire, Mochtar, Jairus en Jean Charles te lezen.

Door Jolien Linssen