Van Rudy Stroink en zijn TCN kan rustig gezegd worden dat zij beschouwd worden als het buitenbeentje van de vastgoedwereld. In eerste instantie vanwege de typische bedrijfsfilosofie die binnen TCN werd gehanteerd maar ook vanwege de kritiek op de manier waarop de vastgoedwereld lange tijd dacht om te kunnen gaan met de kredietcrisis.

Hoewel hij volgens de beruchte Quote 500 lijst nog steeds goed is voor zo’n negentig miljoen euro, gaf Stroink in een interview met de Volkskrant op 25 september 2008 aan dat de financiële crisis ook zijn tol aan het eisen was in de vastgoedwereld. Zo tekende het dagblad uit de mond van Stroink op: 'We krimpen. Van de zestig projecten in portefeuille hebben we er tien stopgezet. Daar hebben we jaren aan gewerkt, er miljoenen ingestoken, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat die nooit van de grond zullen komen.' Hiermee kwam ook de kenmerkende bedrijfsvoering van TCN tot een voorlopig einde. Stroink zei hierover in de Volkskrant van 19 januari 2009: 'We zijn nu wat minder idealistisch in de bedrijfsvoering. Het gaat nu allemaal wat korter door de bocht, in een soort no-nonsensestructuur. Helaas, maar we zitten in een noodsituatie.'

Vreemd, zo was de eerste veronderstelling, want dergelijke signalen hadden tot op dat moment nauwelijks geklonken uit de wereld van vastgoed. Daags na de publicatie in de Volkskrant kwam NEPROM - vereniging van Nederlandse projectontwikkelingsmaatschappijen – via de website vastgoedmarkt.nl met een officiële reactie. Het standpunt van NEPROM luidde: 'Dit punt (de problemen bij sommige vastgoedontwikkelaars; red.) moet los gezien worden van de actuele en acute situatie op de financiële markten.' Het feit dat zijn roep geen weerklank vond bij de rest van de vastgoedwereld en dan met name in het geval van NEPROM – waar hij nota bene zelf als coach werkzaam voor is – moet pijnlijk zijn geweest voor Rudy Stroink.

Van de vijftig projecten die eind september 2008 – toen Stroink alarm sloeg in de Volkskrant - nog in de portefeuille van TCN zaten, zijn er inmiddels nog veertig geannuleerd. De eens zo grote TCN-familie is in het afgelopen half jaar geslonken met 400 werknemers, zo valt te lezen in het interview dat Stroink op 19 januari aan de Volkskrant gaf. De kredietcrisis eist dus wel degelijk zijn tol, benadrukte hij nogmaals.

Het moet voor hem dan ook als mosterd na de maaltijd komen dat inmiddels ook NEPROM op haar eigen website durft uit te spreken dat de bouwsector en zijn projectontwikkelaars last hebben van de financiële malaise waarin de economie zich nu bevindt. En alsof dat nog niet genoeg was verloor Stroink met het binnenboord halen van zijn visie door NEPROM en de gedwongen veranderingen in de bedrijfsfilosofie van TCN, en passant ook nog zijn status van buitenbeentje.

Door: Mitsuko Teiwes