(Nederlandse uitgaven)

Geweld: zes zijdelingse beschouwingen (2009)
Aanslagen, excessen, rellen: geweld is aan de orde van de dag. Slavoj Žižek analyseert de complexe werkelijkheid achter dit gewelddadige oppervlak.
In Geweld onderscheidt Žižek drie vormen van geweld: subjectief geweld (misdaad, terreur), symbolisch geweld (racisme, discriminatie) en systemisch geweld (onze politieke en economische orde). De maatregelen die wij nemen om subjectief geweld te bestrijden, versterken juist de andere geweldsvormen.
In zes beschouwingen analyseert Žižek op onnavolgbare wijze de actualiteit. Gebeurtenissen uit de recente geschiedenis worden daarbij op virtuoze wijze afgewisseld door filosofische analyses en verhelderd door voorbeelden uit de ‘hoge’ en de ‘lage’ cultuur. Bron: Uitgeverij Boom

Welkom in de woestijn van de werkelijkheid (2005 [2002])
De retoriek van de ‘War on Terrorism’ stelt ons voor keuzes die we niet moeten accepteren, stelt de spraakmakende filosoof Žižek. Na 11 september biedt een wereldbeeld van democratie versus fundamentalisme geen oplossing voor de problemen van onze tijd.

Žižek ontwikkelt in dit boek een originele kritiek op de liberale democratie, die doorgaans wordt gezien als hét alternatief voor het moslimfundamentalisme. Het mondiale kapitalisme als basis voor de democratische systemen heeft namelijk zelf sterk fundamentalistische trekken.Vanaf 11 september 2001 had Amerika kunnen zoeken naar nieuwe kansen voor een stabiele wereldorde. Het streven naar verantwoordelijkheid echter heeft plaatsgemaakt voor schuldverklaringen aan het adres van wat men als de ‘niet-westerse’ wereld ziet. Žižek levert met dit boek een vlijmscherpe bijdrage aan het politiekfilosofische debat over de nieuwe wereldorde. Prikkelend, relevant en toegankelijk voor studenten, politici, journalisten en vakfilosofen. Bron: Uitgeverij Boom

Pleidooi voor intolerantie

Pleidooi voor intolerantie (2000)
Op originele en tegendraadse wijze bekritiseert Zizek ons 'postpolitieke tijdperk' en laat zien dat de tolerantie wel eens een ondraaglijke fictie zou kunnen zijn: zij is naïef en apolitiek, en sluit de ogen voor de werkelijke oorzaken van etnische conflicten. Bron: Uitgeverij Boom