Tegenlicht

Agenda 2010: Leven in het einde der tijden volgens Slavoj Zižek

Tegenlicht confronteert “het denkbeest uit Ljubljana” met fragmenten uit –komende- uitzendingen en vraagt hem de agenda voor 2010 te duiden.

“De Elvis van de cultuurtheorie” is maar één van de vele bijnamen die de Sloveense filosoof Slavoj Zižek zich inmiddels heeft verworven. Hij dankt zijn reputatie aan zijn polemische stijl en duizelingwekkende optredens, waarin hij onder meer met gebruik van de moderne beeldcultuur het moderne kapitalisme genadeloos analyseert.

bijlagen

Bij een recent optreden in Nederland eindigde Slavoj Zižek zijn provocerende en geestige optreden met de zin: 'So yes, we communists are back!' Het is, ondanks de vaak grillige aanvliegroute, de plek waar de Sloveense filosoof altijd uitkomt: het huidige kapitalistische systeem, dat na de Koude Oorlog probleemloos over de wereld zou worden uitgerold, is niet houdbaar. En we staan aan de vooravond van grote problemen die om grote oplossingen vragen: klimaat, armoede, migratie.

Wat er nog van links over is, heeft zich laten inkapselen in de westerse liberale democratie en durft niet meer met radicale oplossingen te komen. Zižek wel. Vandaar dat de Tegenlichtredactie besloot om hem aan het begin van het jaar te bombarderen met beelden uit recente en komende uitzendingen rond vier grote thema’s: de economische crisis, de ecologische crisis, de veiligheidscrisis en de crisis van de democratie. En eigenlijk is er maar één vraag die vervolgens aan de ‘Elvis van de cultuurtheorie’ gesteld hoeft te worden: 'Mr. Slavoj Zižek, Wat te doen?'

Samenstelling: Chris Kijne
Regie: Marije Meerman
Productie: Mariska Schneider /Pepijn Boonstra
Research: Marijntje Denters/Maren Merckx
Eindredactie: Henneke Hagen/Jos de Putter

meer zoals 'agenda 2010: leven in het einde der tijden volgens slavoj zizek'