In de uitzending 'Amsterdam Make-over 2040' wordt het nodige aan theorie aangehaald. Hier wat nadere onderzoeken en documenten, voor hen die zich graag nader willen verdiepen.

'Satellite images'
Vanaf sateliethoogte naar een nachtelijke aarde kijken is eenvoudig voor wie over Google Earth beschikt: kijk in de legenda onder 'Gallery', vink NASA aan en stel 'Earth City Lights' in. Schakel alle andere vinkjes en pushpins en overige layers uit en je houdt een draaiende nacht-aarde over, met het licht dat steden in het zonloos duister uitstralen. Op dit soort beelden baseerden Richard Florida en zijn research-collega's hun concept van de megaregio's: ze koppelden geografische oppervlakte in lichtintensiteit aan economische 'output' (totale produktie) en verkregen aldus de rangorde van 40 megaregio's. De kleinste daarvan, naar inwoners gemeten, is Denver-Boulder (3,7 miljoen). De grootste: Delhi-Lahore (121,6 miljoen).
Echt scherpe nachtelijke ruimtefoto's van wereldsteden zijn veel moeilijker te maken. Hier rechts een YouTube filmpje van onderzoekers die er met een nieuw procedé beter in slaagden om steden vanuit de ruimte vast te leggen, bijna alsof het levende licht-organismen zijn. Wonderschoon.

Lijstjes
Ook hiernaast, in de tweede link van boven, een reeks powerpointplaatjes in pdf, die horen bij de lezing van Sassen in de uitzending. Density-grafieken van Urban Age.net en de recente cijfers van de WCOC index, de Mastercard Worldwide Centers of Commerce Index. Die laatste top-75 wordt jaarlijks gemaakt door Mastercard op basis van 60 variabelen die elk jaar in de grootste wereldsteden worden gemeten, en beoordeeld op een schaal van 0 tot 100. Wat dan zoal geteld en gemeten wordt? Bijvoorbeeld het aantal 5 sterren hotels, de kwaliteit van de financiële dienstverlening, mate van bereikbaarheid en politiek klimaat, maar ook gradaties in 'personal freedom' en 'quality of life'.

Richard Florida signaleert in zijn laatste boek ' Who's Your City?' al dat er niet een echt goed instrumentarium bestaat om (mega)steden internationaal te vergelijken. De top 5 in economische produktie van zijn 'lichtsterkte' - megaregio's:
- Greater Tokyo: economische produktie van 2,5 biljoen (2.500 miljard) dollar
- Boston/New York/Washington: 2,2 biljoen (2.200 miljard) dollar
- Chicago/Pittsburg: 1,6 biljoen (1.600 miljard) dollar
- AmBrusTwerp: 1,5 biljoen (1.500 miljard) dollar
- Osaka/Nagoya: 1,4 biljoen (1.400 miljard) dollar

De Amsterdam regio is dus de 4e grootste ter wereld qua economische produktie maar daar moet meteen bij worden aangetekend dat gekeken vanuit de 'nachtsatelliet' de lichtregio rondom Amsterdam zich maar liefst uitstrekt tot de vierhoek Amsterdam - Hannover - Straatsburg - Lille. Een regio met 59,3 miljoen inwoners! Het Ruhrgebied en Wallonië gelden ook als onderdeel van deze hele mega-conurbatie.

In de pdf bijlage 'Stad in de Etalage' (zie boven de links) maken Roy van Dalm en Gert-Jan Hospers voor het FD de balans op van de jaarlijstjes 2008. Interessant om de vele criteria te zien langskomen waarop steden kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt.

Amsterdam wereldstad of niet?
In ons interview in Abu Dhabi antwoordde Saskia Sassen op de vraag 'Is AMsterdam a global city?' het volgende: 'Oh yes it is a global city! It might be that if you ask the people in Amsterdam that they might say "Noooh, Amsterdam is not a global city" but internationally Amsterdam is in fact gaining ground'. En dat wil AMsterdam weten ook. Zie bv. hiernaast de link 'Topstad'. Amsterdam blijkt voor het tweede jaar in de top 5 te staan van favoriete Europese vestigingssteden. Tegelijkertijd bewijst het blog van Jeroen Mirck -eveneens hiernaast- te bevestigen wat Sassen zei: Amsterdammers zelf zien vooral de kneuterigheid en het gebrek aan kosmopolitisch gevoel, verfijnde service en daadwerkelijke 24uurs economie. Florida en Sassen samen geven in de uitzending een 'things-to-do'-lijstje van zaken waar Amsterdam aan zou kunnen werken: schaal, luxe zaken- en shopping district, dichtheid, verbindingen, internationale marketing en duurzaamheid. Wie mee wil praten over de dilemma's van al die opgaven kan terecht op de AMsterdam 30 minuten site.