Het is het nieuwe buzzword van Richard Florida, na 'creative class' en 'megaregion'. Wat verstaat hij eronder?

De Russische econoom Nicolai Kondratieff poneerde al in de jaren '30 dat er lange golven in de moderne geschiedenis te ontwaren zijn, vooral in de economie. Op lange periodes van hausse en stijgende arbeidsproductiviteit volgen lange periodes van baisse en dalende productie. Daartussenin: innovatiespurts gebaseerd op nieuwe uitvindingen: achtereenvolgens de stoommachine, de trein, de elektriciteit, de auto en computer/internet...
Richard Florida sluit met zijn Great Reset-begrip áán bij dit denken. Zijn 'Grote Omschakeling' -ook gerelateerd aan het werk van Joseph Schumpeter en Karl Marx- gaat uit van de gedachte dat een economische crisis een transformatieperiode aankondigt. Het cliché luidt: 'de crisis is een kans'. Maar een kans op wát dan? Florida denkt verder en ziet de crisis (een 'vallei' of 'v/w-kloof' in de grafieken?) als een periode van economische transformatie en maatschappelijke metamorfose. In de komende decennia zullen we volgens Florida een versnelling zien van de overgang van postindustriële- naar creatieve/kenniswerker-economie. Innovaties zullen de wereld duurzamer maken en infrastructuur zal een cruciaal element zijn in de 'reconfiguratie' van de meest ontwikkelde delen van de wereld. Er zijn berichten dat 'healing the world' (zowel menselijke gezondheidszorg als milieu), duurzame energie, en biologische en genetische (nano-) hightech de innovatiemotor zijn voor de volgende golf omhoog.
Hier en daar komt het al op als de zogenaamde 'Schumpeter - Freeman - Perez paradigm shift'. Zie hiernaast de powerpoint-pagina's van Carlota Perez, een Venezolaanse econome die doceert in Tallinn, Estland en Cambridge, Sussex.