Europese Commissie niet blij met resultaten onderzoek naar effecten bio brandstoffen.

De Europese Unie onderzoekt op dit moment de effecten van biobrandstoffen, en de eerste uitkomsten zijn weinig bemoedigend aldus een bericht in de Herald Tribune van vanochtend. De milieu effecten zijn, in tegenstelling tot wat alom gedacht wordt, veel negatiever. Zo geeft de Amerikaanse biodiesel die uit soja wordt gemaakt vier keer zoveel CO2 uitstoot als de traditionele diesel. Aldus een onderzoeksrapport wat het Duitse adviesbureau Fraunhofer in opdracht van de Europese Commissie deed en waar persbureau Reuters nu uit citeert. Maar ook Europees koolzaad en suikerbieten die voor bio ethanol worden gebruikt hebben een beduidend hogere uitstoot van CO2. (150,3 kg. CO2 per gigajoule, terwijl gewone diesel 85 kg. CO2) De Europese Commissie wilde deze uitkomsten nog verder onderzoeken omdat de materie nogal complex is en er onder wetenschappers verschillende visies circuleren. Daarom is de Commissie weinig gelukkig met deze gegevens omdat het de transitie naar duurzame brandstoffen in Europa extra zal bemoeilijken.