Nederlandse spelers in de 'bio-based economy' nemen deel aan een masterclass met de Duitse groenprofeet Hermann Scheer, o.l.v. Joris Luyendijk.

Volgens Rabbinge draait de biobased economy om het inzetten van de plant als ‘fabriek‘ voor grondstoffen voor onder andere de chemische en farmaceutische industrie. Rabbinge is kritisch als het gaat om het verbouwen van biomassa met als primair doel de productie van energie. Energie uit biomassa moet vooral gezien worden als een mooi meegenomen nevenresultaat van andere toepassingen. Zodra energiewinning op de akker hoofddoel wordt, dreigt juist een onduurzame ontwikkeling in gang te worden gezet.