Coöperatief bankieren

Een kredietunie is een coöperatie tussen ondernemers en leners uit het Midden Klein Bedrijf (MKB). De unie beheert de gemeenschappelijke kas met een democratisch gekozen bestuur.

"Sparen en lenen krijgt weer een gezicht."

Roland Lampe, De Kredietunie

Kredietunie Midden Nederland

Jonge ondernemers hebben grote moeite met het krijgen van leningen voor het starten van een onderneming binnen de reguliere wegen. Binnen het MKB is het initiatief genomen om decentraal leningen te verstrekken. In september 2012 start in Nederland de eerste kredietunie, de Kredietunie Midden Nederland (KMN). De opstartfase wordt financieel gesteund door het ministerie van Landbouw, Economie & Innovatie, maar het overkoepelende MKB-Nederland staat nog niet volledig achter het project, betreurt Ronald Lampe, initiatiefnemer van de unie. Via een kredietunie kunnen ondernemers onderling geld aan elkaar uitlenen. Anders dan bij P2P bankieren is de kredietunie als semibank de coöperatieve eigenaar van de leningen en het spaargeld. Alle leden van de kredietunie zijn mede eigenaar en het besturen doen gezamelijk.

Alle leden mede eigenaar

Het principe coöperatie komt uitgebreid aan bod in de Tegenlichtuitzending 'Het wonder van Baskenland' van maart 2012 over de coöperatie in Mondragon. Een kredietunie verkoopt aandelen om een eigen vermogen te vormen en de aandeelhouders beslissen mee over de unie. Ieder lid kan slechts één aandeel verwerven en daarmee één stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en ieder lid kan tot bestuurder van de coöperatie worden gekozen. Leden zijn aansprakelijk tot aan het bedrag dat zij op hun aandeel hebben gestort. Zij kunnen dus niet meer verliezen dan dat zij geïnvesteerd hebben.