Reacties op de uitzending 'De biecht van de bankier'

"Morgen maar weer eens langs de bank met fakkels en hooivorken." Strijdlustige taal op Twitter na de uitzending 'De biecht van de bankier'.

Megabank cyclus

De uitzending 'De biecht van de bankier' zorgt voor slapeloze nachten. In eerste instantie wordt nog wijfelend afgevraagd of het bankenprobleem wel goed wordt begrepen, maar dat wordt grafisch uitgelegd met een verhelderende afbeelding.

Als het bankenprobleem duidelijk is, wordt de roep om verzet steeds heftiger. 

Oplossingen

Behalve op de barricades springen, worden uiteenlopende oplossingen geopperd voor het bankenprobleem.

Niet alleen de banken

Een enkeling merkt op dat het niet alleen de banken en de bankiers het probleem zijn. En dat dus ook de oplossing in een andere hoek gezocht moet worden.