Reacties op de aflevering 'Het warme noorden'

Kritisch, verward, maar met geopende ogen keken de kijkers naar de aflevering 'Het warme Noorden'.

De aflevering zorgde voor veel verwarring onder de kijkers. Het noemen van positieve gevolgen van klimaatverandering stuitte sommige kijkers al bij voorbaat tegen de borst. Andere kijkers waren positiever gestemd en zien vooral de enorme kansen die het Noorden nu geboden wordt.

Verwachting

Vooraf waren de kijkers verrast door de insteek van de aflevering, maar wisten ze nog niet precies waar ze aan toe waren.

Kritiek

De positieve gevolgen van het veranderende klimaat werden door de Twitteraars kritisch onder de loep genomen. De geschetste toekomstbeelden voor de Arctische regio stemde een deel van de kijkers ongerust.

Chinezen

De Chinese handelsdrift die zich verspreidt over de Arctische regio deed veel mensen denken aan een nieuwe vorm van kolonialisme.

Kansen

Toch (h)erkenden de kijkers de kansen die klimaatverandering biedt aan het Noorden. De opwekking van duurzame energie, de nieuwe vaarroutes die nu toegankelijk worden en de veilige opslag van data bieden allerlei kansen. 

Voor wie zijn deze kansen?

Maar deze postieve gevolgen voor het Noorden werden ook kritisch benaderd door de kijkers.