Verontrustend maar leerzaam. Kijkers waarderen de belangrijke lessen die te trekken zijn uit de succesvolle propaganda van ISIS.

Ideologie zonder onrecht is niets

Naast deze uitspraak van J.M. Berger, maakten andere uitspraken uit de aflevering ook indruk. Zoals die van radicalisering-expert Montasser AlDe'emeh dat onrecht nodig is voor een functionerende ideologie.
 

Terrorisme vermomd als heldendom

Ook de uitspraak van Mubin Shaikh ("You have terrorism disguised as heroism"), bleef bij veel kijkers hangen.

Cyber?

Een aantal kijkers hadden wel meer verwacht van het cyber-gedeelte. Ze vonden dat er te weinig aandacht was voor het digitale en/of technische gedeelte van de propaganda.

Geschiedenis

Twitteraars merkten op dat veel technieken van ISIS zijn overgenomen van propaganda uit het verleden door de VS, Europa en Rusland.
 

Tips voor Rutte

Een tweetal kijkers zagen in de uitspraken in de aflevering een mogelijk oplossing voor radicalisering in Nederland en gaven onze minister-president wat tips.

Toekomst: (wan)hoop en liefde

Een paar kijkers hadden door het zien van het succes van de ISIS-propaganda weinig hoop voor een oplossing in de toekomst.
 

Toch zagen anderen juist wel hoop en een mogelijke oplossing door integratie en liefde.