In de aflevering 'Hoe duur is natuur' zijn verscheidene denkers en analisten aan het woord. Wie zijn deze denkers? Maak kennis met natuurfilosoof Matthijs Schouten, milieusysteem-analist Lars Hein, stichter natuurpark Oostvaardersplassen Frans Vera en eco-socioloog en schrijver Jason Moore.

Matthijs Schouten

Matthijs Schouten (1952) is bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie aan de Universiteit van Wageningen. Schouten verdiept zich in de rol die natuur speelt in het menselijk denken, hij publiceerde hierover onder andere het boek Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief. Op de Wageningen site is een overzicht van zijn publicaties te vinden.

Bekijk hieronder de Tegenlicht Talk met Matthijs Schouten.

Lars Hein

Lars Hein (1969) is persoonlijk hoogleraar Ecosystem services and environmental change aan de Universiteit van Wageningen. Zijn onderzoek richt zich op de integratie van milieuwetenschap en milieu-economie, waarbij hij zich vooral focust op 'ecosystem accounting', een nieuwe methode voor het meten van natuurlijk kapitaal. 'Met deze methode kunnen we veranderingen in natuurlijk kapitaal vergelijken met economische statistieken zoals bijvoorbeeld het bruto nationaal product', aldus Hein. Een overzicht van alle projecten waarbij hij betrokken is kan je hier vinden. Bekijk hieronder een video waarin hij zijn onderzoek nader toelicht.

Frans Vera

Bioloog Frans Vera (1949) heeft een grote fascinatie voor het ecosysteem en natuurbescherming. Vera was werkzaam bij Staatsbosbeheer, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Universiteit van Wageningen. Op dit moment is hij werkzaam bij de Stichting Natuurlijke Processen. Vera was betrokken bij de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen, een natuurgebied tussen Almere en Lelystad, en zet zich nu vooral in voor de bescherming van het gebied