Het broodfonds, een verzekering op basis van wederzijds vertrouwen en een goed alternatief voor de dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of zijn er alternatieven?

Vertrouwen

Veel kijkers zagen broodfondsen wel zitten. Vooral over het wederzijdse vertrouwen als belangrijke pijler van de fondsen waren ze te spreken. 

Peperduur

Niet alleen kijkers die niet bij een broodsfonds zitten, maar ook leden van bestaande broodfondsen zijn positief: het is een goed alternatief voor dure arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Verschil

Vooral het verschil met reguliere verzekeringen vonden kijkers opvallend.

Kritiek

Maar, er was ook kritiek. Sommigen zagen het concept niet zitten, anderen pleitten meer voor alternatieven voor het broodfonds.

'Ons dagelijks brood' gemist? Kijk de aflevering hier terug.