In de uitzending 'Radicaal in Birmingham' wordt de impact van anti-radicaliseringsprogramma 'Prevent' in de stad Birmingham onderzocht. Lees hier een verzameling reacties van kijkers.

Stigmatisering

Het anti-radicaliseringsprogramma Prevent probeert vroegtijdig radicalisering te signaleren door het verzamelen van informatie uit de eigen moslimgemeenschap. Maar de toepassing ervan leidt soms tot stigmatisering.

Sommige kijkers zien juist het belang van het bestaan van een programma als 'Prevent'.

Burgerplicht

Maar die inmenging van burgers als 'waakhonden' voor radicalisering wordt door een aantal kijkers juist niet als iets positiefs gezien. 

Waar is de andere kant?

Sommige kijkers misten de kant van het verhaal van 'Prevent' en beleidsmakers.

Oplossing

Een aantal kijkers denken na over andere oplossingen voor de problematiek die wordt geschetst in de uitzending.

'Radicaal in Birmingham' gemist? Kijk de aflevering hier terug.