Benjamin Barber (1939) is politicoloog en pleit als oprichter van het Global Parliament of Mayors voor meer macht voor burgemeesters.

Barber werd wereldwijd bekend met zijn boeken Jihad Vs. McWorld (1995) en If mayors ruled the world (2013). Naast schrijver is Barber oprichter van het Global Parliament of Mayors (GPM), een internationaal platform dat zich richt op meer verbintenis tussen steden, burgemeesters en burgers.

if mayors ruled the world

Nationale overheden zijn steeds minder goed in staat globale vraagstukken op te lossen, stelt Barber. En dat terwijl de wereld van nu juist in toenemende mate met dit soort globale problemen te maken heeft, zoals de vluchtelingencrisis en klimaatverandering. Daarnaast betoogt Barber dat burgers zich steeds minder vertegenwoordigd voelen door nationale politici, waardoor maatschappij en politiek steeds verder van elkaar af komen te staan.

Volgens Barber zijn steden beter in staat om met deze uitdagingen van de huidige wereld om te gaan dan staten. Steden zijn pragmatisch, kampen met dezelfde problemen (waardoor samenwerking tussen steden ook beter kan verlopen) en burgers voelen zich meer betrokken bij het bestuur van hun stad, dan bij het bestuur van hun land.

Barber pleit daarom voor internationale samenwerking tussen steden in een Global Parliament of Mayors, om zo een verschuiving in de bestaande (en tekortschietende) machtsrelaties teweeg te brengen.

Afgelopen september vond de eerste editie van het Global Parliament of Mayors plaats in Den Haag. Burgemeesters uit de hele wereld kwamen samen om te praten over de vraag hoe zij een mondiaal netwerk kunnen vormen om globale problematiek aan te pakken.

academicus en politiek raadsman

Naast zijn schrijvende bezigheden was Barber werkzaam als senior researcher aan 'The Center on Philanthropy and Civil Society' van de City University in New York. Ook was hij oprichter van en professor aan de Walt Whitman Center for the Culture and Politics of Democracy en doceerde hij aan the Rutgers University. Tussen 2007 en 2012 was hij bovendien een 'Distinguished Senior Fellow' bij de denktank Demos.

Tot slot heeft Barber op politiek vlak een aantal rollen vervuld. Zo was hij politiek adviseur gedurende Bill Clinton's presidentschap. Ook heeft hij meerdere politieke partijen en politieke leiders in verschillende Europese landen en in Turkije, de Emiraten, Libië en China geadviseerd.