De in Zuid-Afrika geboren academicus, zakenman en schrijver Emanuel Derman staat bekend als kwantitatieve analist en is bekend geworden met het boek My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance. Hij is co-auteur van verscheidene financiële modellen zoals het Black-Derman-Toy-model (een van de eerste rente-modellen) en het ‘Derman-Kani local volatility model’.

Op dit moment is Derman professor aan de Colombia University en hoofd van het programma Financial Engineering. Zijn boek My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance werd in 2004 gepubliceerd en stond dat jaar in de top 10 beste boeken van Business Week.

Sinds 1995 heeft Derman vele artikelen geschreven over het essentiële verschil tussen modellen in de natuurkunde en modellen in de financiële wereld. Goede natuurkundige modellen zijn erop gericht nauwkeurig (nieuwe fenomenen in) de toekomst te voorspellen aan de hand van het heden, terwijl modellen in de financiële wereld meestal worden gebruikt om de waarden van niet-liquide middelen te schatten aan de hand van liquide middelen. Modellen in de natuurkunde maken gebruik van objectieve variabelen; modellen in de financiële wereld gebruiken subjectieve variabelen. Is het daarom wel zinvol de complexiteit van geldstromen in een model te willen stoppen?

Emanuel Derman zegt hierover: “In physics there may one day be a Theory of Everything; in finance and the social sciences, you’re lucky if there is a useable theory of anything.” Of, zoals statistici zeggen: “All models are wrong, but some are useful. “ In elk geval voor even…