Richard Severin Fuld Jr. (1946, New York), alias Dick Fuld, is voormalig bankdirecteur van Lehman Brothers.

Op vijftien september werd hij 'de man die niemand wilde zijn', de bank ging failliet en bleek de zwaarst getroffen bank ooit. Met een balanstotaal van 639 miljard dollar was dit het grootste faillissement uit de geschiedenis. Fuld begon zijn carrière tijdens zijn Master of Business Administration (MBA) aan de New York University. Hij kwam als stagiair bij Lehman Brothers en werd direct na het behalen van zijn MBA aangenomen. Hij wist zichzelf op te werken en werd in 1993 CEO van de bank. Fuld kreeg de bijnaam 'gorilla' vanwege zijn kille, berekenende handelswijze. Zo zei hij in een toespraak op een interne video van Lehman Brothers 2007 (de beelden uit deze video zaten in de versie van deze film zoals uitgezonden bij de BBC, maar mogen niet meer vertoond worden):

"If we get this right today, I hope we'll squeeze some of those shorts [ 'short gaan' betekent winst maken als de markt omlaag gaat], and squeeze 'em hard. Not that I wanna hurt 'em, don't get that please, cause thta's just not who I am. I am soft, I am loveable. But what I really wanna do, is I wanna reach in, rip out their heart and eat it, before they die".

In 2008 was Fuld tweeënveertig jaar werkzaam voor Lehman en daarmee de langst zittende directeur van Wall Street tot dusver. Na de val van zijn imperium heeft hij slechts éénmaal in het openbaar gesproken. Zijn boodschap was weinig bevredigend, Fuld deelde mee dat hij niet wist hoe het ooit zo ver had kunnen komen en ontkende daarmee alle blaam. Zie link naar de complete getuigenis van Richard Fuld.

Wat zijn de consequenties van Fulds onverantwoorde en risicovolle handelswijze? Er lopen verscheidene rechtszaken tegen hem. De bekende Nederlandse curator Rutger Schimmelpenninck is aangesteld voor de afwikkeling van het Nederlandse deel van het faillissement. De boekhouding is dermate complex dat het een tijd zal duren eer de zaken volledig zijn opgehelderd. Zie bijlagen. In afwachting van wat komen gaat geniet Fuld van de bonussen die hij zichzelf heeft toebedeeld tijdens zijn directeurschap.