TNO-onderzoeker Govert Gijsbers noemt vergrijzing het succes van onze samenleving. "We zijn rijker, hoger opgeleid, hebben beter onderwijs en betere gezondheidszorg."

Als senior onderzoeker bij de expertisegroep Strategies for the Information Society van het TNO werkte Govert Gijsbers mee aan twee onderzoeken over de vergrijzing: 'Het succes van de vergrijzing' en 'Vergrijzing: onzekerheden en oplossingen'. De rapporten benoemen de kansen van de vergrijzing en hoe Nederland haar beleid moeten aanpassen om met die vergrijzing om te gaan.

Volgens Gijsbers wordt vergrijzing vaak als probleem gezien, maar is het in feite het bewijs van ons succes. We worden steeds ouder doordat het goed gaat met onze samenleving. Volgens hem is er dan ook geen oplossing voor vergrijzing, maar is de vraag eerder hoe we ons het slimste aanpassen aan een historisch nieuwe situatie waarin er veel meer niet-werkenden dan werkenden zijn in de samenleving. Volgens hem moet Nederland innoveren, niet alleen technologisch, maar ook maatschappelijk en institutioneel.
 

In beleidsdiscussies wordt vergrijzing vrijwel uitsluitend als bedreiging gezien (...). Maar vergrijzing is in feite het succes van onze samenleving. We zijn rijker, hoger opgeleid, hebben beter onderwijs, betere gezondheidszorg en openbare voorzieningen. 

Govert Gijsbers

Studie en werk

Govert Gijsbers studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2009. Hij werkte meer dan 25 jaar voor organisaties als de Verenigde Naties en Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Bij het TNO werkte hij eerder voor de afdeling Strategie, Technologie en Beleid (STB) en als manager van de Innovation Policy Group. Hij deed projecten voor de Europese Commissie, de Russische Academie van Wetenschappen, de Asian Development Bank en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel is hij werkzaam bij expertisegroep Strategy and Policy.