MIT-professor Neil Gershenfeld bedacht het vak 'hoe maak je (bijna) alles' en stond aan de basis van de kleinschalige workshops Fab labs.

In 1998 begon Neil Gershenfeld aan het MIT met de klas How to make almost anything. Met het vak wilde hij dure industriële machines beschikbaar maken voor technische studenten, maar het trok een veel breder publiek. Artiesten, architecten, ontwerpers en andere niet-technische studenten. Het leidde uiteindelijk tot het bedenken van het Fab lab, kleinschalige laboratoria met apparaten waar individuen bijna alles kunnen maken.

Het Center for Bits and Atoms (CBA), waar Gershenfeld leiding aan geeft, is nog steeds betrokken bij de Fab labs. Die zijn uitgegroeid tot een blauwdruk van apparatuur die je nodig hebt om snel en goedkoop een dergelijk lab op te kunnen zetten. Er zijn wereldwijd vele Fab labs ontstaan waar mensen bijna alles kunnen maken. Gershenfeld geeft naast het oorspronkelijke vak nu de vakken How to make something that makes (almost) anything, The physics of information technology en The nature of mathematical modeling
 


TED-Talk van Neil Gershenfeld

Neil Gershenfeld is door het museum van wetenschap en industrie in Chicago uitgeroepen tot een van de veertig moderne Leonardo's. In zijn laboratorium probeert hij de grenzen tussen de digitale en fysieke wereld af te breken. Hij maakte er alles van moleculaire quantumcomputers tot aan virtuoze muziekinstrumenten. Samen met zijn studenten werkte hij onder andere aan microfluïdische druppellogica, met bits die zowel materialen als informatie overbrengen en deed hij veel ander onderzoek. 

Gershenfeld studeerde magna cum laude af aan het Swarthmore college in natuurkunde en vervolgde zijn studie aan de Cornell universiteit met toegepaste natuurkunde. Hij werd door Scientific American uitgeroepen tot een van de vijftig leiders in wetenschap en technologie. De natuurkundige schreef vier boeken, waaronder When things start to think in 2000 en zijn meest recente boek in 2011: Fab, the coming revolution on your desktop - from personal computers tot personal fabrication.