Socioloog Iliass El Hadioui is onderzoeker en wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. El Hadioui schrijft boeken en geeft veel lezingen en cursussen over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem. Zijn baanbrekende methode 'De Transformatieve School' wordt op steeds meer scholengemeenschappen en ROC's gehanteerd.

'Hoe de straat de school binnendringt'

In 2011 verscheen zijn boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’. In dit boek onderzoekt en beschrijft El Hadioui de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving.

Veel stedelijke jongeren navigeren tussen de zichtbare en onzichtbare sociale codes van de thuiscultuur, schoolcultuur en peer-groep. Stedelijke jongeren groeien dus op in verschillende leefwerelden. De masculiene codes van de straat kunnen conflicteren met de leefwereld van de school waarim feminiene codes zoals zelfreflectie en zelfontplooiing centraal staan. Hierdoor kan er een pijnlijke pedagogische mismatch ontstaan tussen stedelijke jongeren en docenten, zo observeert El Hadioui.

El Hadioui laat in zijn boek zien hoe je leerlingen uit achterstandssituaties op zo’n manier meekrijgt dat de schoolcultuur ook hun cultuur wordt. Hierbij geeft hij ook handvatten voor docenten om hiermee om te gaan. In zijn boek pleit El Hadioui voor een omwenteling in het onderwijs. Zodat ook stedelijke jongeren met een straatsocialisatie gelijke kansen krijgen en docenten weer toekomen aan de inhoudelijke kennisoverdracht.

De methode van de Transformatieve School

El Hadioui ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school. Het Rotterdams Vakcollege De Hef past deze methode sinds 2014 met veel succes toe. Ook steeds meer andere schoolinstellingen werken met deze methode. In essentie zijn er twee praktische uitdagingen voor docenten in grote steden volgens El Hadioui: klassenmanagement en groepsdynamiek. Het idee van de transformatieve school gaat uit van een onderscheid tussen straat-, thuis- en schoolcultuur. Zo stelt El Hadioui:

‘Het begint allemaal met het begrijpen van stille codes in de drie leefwerelden zonder dat je er begrip voor hoeft te hebben in de zin dat je het goedkeurt. Je kunt het gedrag van een leerling die de straatcultuur in de klas hanteert overlastgevend vinden. Maar het helpt niet om voortdurend op het gedrag te gaan zitten en in de corrigeermodus te stappen. Daarmee stopt het gedrag niet. Probeer niet om de leerlingen in te passen in het bestaande (school)systeem, maar hervorm de bestaande schoolcultuur zodanig dat leerlingen zelf gaan snappen hoe zich positief en functioneel te gedragen.’

Iliass El Hadioui in interview met BOOR 2017

meer