Directeur van Waternet werd Overheidsmanager van het jaar in 2003. Studeerde Milieuhygiëne in Wageningen en werkte bij verschillende overheidsdiensten.

Bij Waternet is Roelof Kruize verantwoordelijk voor al het water in gemeente Amsterdam, waterschap Amstel en Gooi en Vecht. Voor het drinkwater, waterzuivering, afvalwater, riolering en voor grond- en oppervlaktewater. Daarnaast hoort ook bescherming tegen het water tot de taken met zorg voor gemalen, dijken, sluizen en meer. Alsof dat genoeg is, was hij van 2008 tot 2012 ook nog interim-directeur van het Afvalenergiebedrijf in Amsterdam. 

Kruize was als kind op het water met zijn grootvader, een binnenschipper. Hij studeerde Milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit (WUR). Hij ging meteen daarna bij de overheid aan de slag, eerst als afvalwatertechnoloog bij Dienst Openbare Werken in Amsterdam. Daarna werd hij adjunct-directeur bij Dienst Riolering en Waterhuishouding Amsterdam. In 1997 bekleedde hij zowel de functie van directeur Afvalwaterbeheer als die van algemeen directeur van Dienst Waterbeheer en Rioleringen. De uitgebreide staat van dienst leverde Kruize in 2003 de titel Overheidsmanager van het Jaar op. 

Sinds 2006 is hij directeur van Waternet. Internationaal was hij president van de European Water Association en is hij de Nederlandse afgevaardigde in de International Water Association, waar hij ook voorzitter is van de specialistengroep voor klimaatverandering.