Historicus en onderzoeksjournalist. Schrijft momenteel aan het boek Running Royal Dutch Shell.

Metze is oorspronkelijk opgeleid als psycholoog, maar heeft in 2004 nog een doctoraat in de geschiedenis gehaald. Hij is werkzaam als onderzoeksjournalist en is gespecialiseerd in de financiële industrie, politieke economie, toegepaste ethiek en management. Hij heeft veertien jaar gewerkt aan zijn boek over Shell, dat in 2014-2015 uit zal komen.

Onderhandelen met diplomaten en dictators

Running Royal Dutch Shell is een relaas over meer dan honderd jaar technologische topprestaties en commerciële successen, maar ook oorlog en corruptie. Shell-managers opereren in 140 landen en hebben het bedrijf door de roerige wereldgeschiedenis heen geleid – en haar bij tijd en wijle naar hun hand gezet. Metze schetst een beeld van een bedrijf dat in de gevaarlijkste gebieden opereert en onderhandelt met diplomaten, militairen, democratische regeringen en dictators.

Metze deed diepgravende research voor zijn boek over Shell. Naast interviews en archiefonderzoek in binnen- en buitenland boorde hij ook big data aan. Door te zoeken in alle cables (diplomatieke- en ambtsberichten) haalde hij geheime informatie over de multinational naar boven die tot dusver verborgen was gebleven.

Publicaties

Marcel Metze wordt gezien als één van de beste onderzoeksjournalisten van Nederland. Hij schreef in de afgelopen twintig jaar meer dan tien boeken en werkte mee aan vele andere publicaties. Hij richt zich vooral op onderzoek naar grote bedrijven en schreef onder andere werken over machtsrelaties onder Nederlandse topmannen en de zakelijk-politieke elite.

Zo schreef hij voor zijn boek over Shell drie boeken over Philips, waarmee hij de corporate biography in Nederland introduceerde. 'Kortsluiting' kwam uit in 1991, en met 'Let's Make Things Better' vervolgde hij later het verhaal van het electronicabedrijf. Als laatste schreef hij in 2004 een biografie van Dr. Anton Philips, gebaseerd op honderden niet eerder gepubliceerde brieven en documenten.