Franse juriste en schrijfster die alles weet van migratieproblematiek. Ageert tegen de florerende particuliere veiligheidsindustrie.

Claire Rodier is een Franse advocate gespecialiseerd in migratie- en asielwetgeving. Ze werkt voor de Group d’Information et de Soutien des Immigrés (Informatiegroep ter ondersteuning van migranten), een onafhankelijke Franse NGO die is opgericht in 1974. Rodier houdt zich binnen deze organisatie, die bekend staat om de grote juridische expertise op het gebied van migratie, in het bijzonder bezig met Europese vluchtelingenzaken.

Grensbewaking is een van de thema’s binnen het migratievraagstuk waar Rodier niet over uitgepraat raakt. In haar boek Xénophobie Business (2012) probeert ze inzicht te krijgen in de industrie die achter de Europese grensbewaking schuil gaat. Ze beschrijft hoe er sinds het midden van de jaren negentig een ware goudkoorts ontstond in de veiligheidsindustrie. Volgens Rodier gaf de toenemende angst voor ‘vreemdelingen’ en het steeds verder aangescherpte beveiligingsbeleid een impuls aan deze markt.

Particuliere beveiligingsbedrijven, maar ook bedrijven uit de wapensector, speelden in op deze schaalvergroting en zo ontstond er een levendige handel. Een veiligheidseconomie. De verstrengeling van (particuliere) economische belangen en de Europese beveiligingsmaatregelen die deze ontwikkeling tot gevolg heeft gehad, baart haar grote zorgen.
 

Het aanscherpen van de grenzen zal alleen maar leiden tot nieuwe drama’s. Migranten moeten immers nog gevaarlijker en kostbare routes aanwenden.

Claire Rodier

Behalve juriste en schrijfster is Rodier medeoprichter en vicepresident van Migreurop. Dit is een Euro-Afrikaans netwerk van onderzoekers en activisten dat informatie verstrekt over vluchtelingen in Europa, de problematiek rondom deze migranten aankaart en debatteert over het asielbeleid. Ook doet Rodier missies voor de Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens.