Oud-Kamerlid van Groenlinks was tijdens zijn politieke carrière al vroeg bezig met de euro. Hij staat voor een nieuwe betekenis van de EU, of zoals in zijn eigen woorden: "Europa heeft een nieuwe menukaart nodig"

Kees Vendrik (Nijmegen, 30 januari 1963) heeft twaalf jaar lang gewerkt als Kamerlid van GroenLinks. Als financieel specialist richtte hij zich in de Kamer op een duurzamere samenleving zonder teveel aantasting van de economische groei. Hij is sinds zijn afscheid in maart 2010 wel op de achtergrond betrokken gebleven bij GroenLinks.

In de jaren ’90 was Vendrik chef-programmering bij politiek-cultureel centrum De Balie, waar hij samenwerkte met Femke Halsema. Overigens was hij toen nog bij de PvdA aangesloten. Van 1988 tot 1993 werkte hij al in het Kamergebouw als sociaal-economisch beleidsmedewerker van eerst de PSP-fractie en later voor de fractie van GroenLinks waarin ook de PSP inmiddels was opgegaan.

Als Kamerlid maakte Vendrik veel werk van een gedegen financiële onderbouwing van het GroenLinkse gedachtengoed, waarvoor hij soms door VVD-ministers als Zalm van Financiën en Jorritsma van Economische Zaken meer werd gecomplimenteerd dan door zijn eigen achterban. Deze kon het niet altijd waarderen als Vendrik voorrekende wat een extraatje voor de minima eigenlijk kost.

Ook was Vendrik al een lange tijd bezig met het onderwerp van de Europese munt. Al in 1998 publiceerde hij het boekje De prijs van de euro over de financiële gevolgen van de invoering van de euro. In de Groene Amsterdammer vertelt hij over de huidige eurocrisis dat “Financiële markten in de gaten [hebben] gekregen dat de huidige monetaire unie rammelt. Eén munt zonder vergaande economische, fiscale en politieke integratie is geen houdbaar recept gebleken. Als Europa de euro wil behouden, heeft ze een nieuwe menukaart nodig.”