Tegenlicht

2011: Het jaar dat de euro valt

De euro wordt aan alle kanten belaagd. Hoe loopt dat af? Tegenlicht vroeg Kees Vendrik (financieel expert van GroenLinks) zijn fantasie de vrije loop te laten en een toekomstscenario te schrijven voor 2011. Balancerend op de grens tussen fictie en harde werkelijkheid schetst Vendrik een toekomst die dichterbij ligt dan we denken.

In het scenario laat Kees Vendrik zien waar de huidige problemen van de euro allemaal toe kunnen leiden. Hij verhaalt over nieuwe landen in crisis, de gevolgen voor de toch al gehavende banken en het risico van een nieuwe, nog zwaardere kredietcrisis. Via consumentenboycots van landen binnen de Europese Unie, weigerachtige staatshoofden en democratische dwaalwegen leidt het scenario naar een even verrassende als logisch einde van de eurocrisis zoals die het afgelopen jaar begon, en volgens velen nog lang niet is afgelopen.

In ‘Het jaar dat de euro valt’ voegt Tegenlicht feit en fictie samen tot een realistische verfilming van een scenario over de toekomst van de euro. Het toekomstscenario van Kees Vendrik wordt deels verteld, deel verfilmd, en aangevuld met commentaren van Cees Maas, ex-thesaurier van De Nederlandsche Bank, Gerrit Zalm, oud-minister van Financiën, Guy Verhofstadt, oud-premier van België, en Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast helpen onder andere Philip Freriks, Mathijs Bouman, Geert Mak en Arend-Jan Heerma van Voss om het scenario over de toekomst van de euro middels gespeelde scènes naar het heden te halen.

biografieën

  • Samenstelling: Roel van Broekhoven
    Regie: Martijn Kieft en Olaf Oudheusden
    Productie: Bella Boender
    Eindredactie: Henneke Hagen en Jos de Putter

    meer zoals ' 2011:het jaar dat de euro valt'