Op woensdag 11 december zullen vijf Matchmakers hun idee aan de jury en het publiek presenteren tijdens de speciale Meet Up in The Refugee Company in Amsterdam. De vakjury is inmiddels bekend en hierbij stellen we hen graag aan je voor.

Irine Gaasbeek

Irine Gaasbeek is per 1 juni 2018 gestart als country managing director van Accenture Nederland. In deze rol heeft ze de leiding over de bedrijfsactiviteiten van Accenture, met een specifieke focus op groei door innovatie en digitale transformatie.

Hoewel haar achtergrond met name ligt in systeemimplementatie en IT-transformaties, wordt Irine – boven alles – gemotiveerd door relaties. Centraal in haar werk staat het geloof dat het opbouwen van waardevolle relaties gebaseerd is op eerlijkheid, transparantie en verantwoord leiderschap. Dat betekent het leveren van beloofde toezeggingen, hoe complex of innovatief de uitdaging ook is.

Kiza Magendane

Kiza Magendane is schrijver voor o.a. NRC en de Groene Amsterdammer en houdt zich bezig met burgerschap, identiteit, globalisering en Afrika. Daarnaast ontwikkelt hij als beleidsondernemer concepten die mensen bij elkaar moeten brengen en zo moeten bijdragen aan gezamenlijke oplossingen. Ook geeft hij workshops over Nederlanderschap en weerbaarheid aan nieuwkomers in Nederland.

Tesseltje de Lange

Tesseltje de Lange is hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en vice-voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zij is ook projectleider van het onderzoek Ondernemende Migranten en Werk: Wat Werkt? (Universiteit van Amsterdam). Dat onderzoek is een vervolg op de studie Van azc naar een baan uit 2017. De focus van haar onderzoek ligt op de regulering arbeidsmigatie naar Nederland en Europa en arbeidsmarktintegratie en recht van migranten en vluchtelingen.

Tegenlicht zoekt pioniers!

Wie komt met concrete oplossingen of ideeën voor de toekomst en geeft met initiatieven in eigen buurt of netwerk de wereld een zetje in de goede richting? VPRO Tegenlicht zoekt twee keer per jaar pioniers op allerlei gebieden: van duurzame, eerlijke mode tot zeewierboerderijen, en van zwerfvuilambassadeurs tot armoedebestrijders. We laten zowel jullie, het publiek, als een vakkundige jury stemmen op de beste ideeën en we bieden de finalisten een podium tijdens een speciale Meet Up.