Deze GGZ-initiatieven stuurden jullie in

Aan onze oproep om vernieuwende pioniers in de GGZ aan te dragen gaven jullie enthousiast gehoor. We hebben meer dan 70 ideeën en ondernemingen verzameld en hier voor jullie samengebracht.

dit stuurden jullie in

De GGZ staat onder druk, wachtlijsten zijn eindeloos lang en complexe gevallen zijn moeilijk te helpen. Toch steken mensen in het hele land hun handen uit de mouwen om met eigen vernieuwende initiatieven de GGZ te verbeteren.

Wij vroegen jullie om deze pioniers aan te dragen, om zo onze lezers en kijkers kennis te laten maken met de broodnodige innovatie die overal in het land al plaatsvindt.

Op deze pagina een inventarisatie van die initiatieven, met aanbevelingen van ons publiek. We hebben de initiatieven handig gesorteerd per provincie. Ben je op zoek naar hulp? Dan is het aan te raden in je eigen regio te kijken, omdat je vaak alleen binnen je eigen regio zorg vergoed kunt krijgen.

Verder willen we er ook op wijzen dat Mind een uitgebreide database met zorginitiatieven heeft. Ben je benieuwd hoe het er voor staat met wachtlijsten in jouw regio? Kijk dan op de site van Vektis

Drenthe

wachttijd: 9.6 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Drenthe geldt de langste wachttijd van 28.1 weken voor de patiëntgroep Pervasief en de kortste van 5.8 weken voor de patiëntgroep Delirium dementie en overig.

Up met Nienke

Drenthe

Nienke

aanbeveling

'Het is een lichamelijke, voelbare manier van therapie.'

Nienke doet coaching met paarden en honden. Dieren kunnen je eigen blokkades spiegelen en daarom brengen ze je sneller in contact met jezelf dan alleen via praten. Het is een lichamelijke, voelbare manier van therapie.

Het heeft mij na veel GGZ-sessies met psychologen geholpen om juist ín mijn lichaam en in mijzelf te voelen wat ik nodig heb. Me meer in contact te laten voelen met mezelf en anderen.

 
— ingezonden op 23 februari

Stichting Phusis

Drenthe

Bart de Bruin

aanbeveling

'Contexten waar iedereen inclusief mag samenleven en werken.'

Organiseert contexten waar iedereen inclusief mag samenleven en werken.

 
— ingezonden op 6 maart

werkATELIER BijdeBuren

Drenthe

Kim Leeper

aanbeveling

'Grote aandacht voor de mens achter zijn probleem.'

Ikzelf ben al jaren bezig met andere inzichten die (nog) geen gemeengoed zijn.
Op kleine schaal, dat wel. In mijn ATELIER en met grote aandacht voor de mens achter zijn probleem. 

Waar ook ik tegen aanloop is regels, hokjes en een rigide kijk van een gemeente en een log apparaat als de GGZ Drenthe. Doorzettingsvermogen is het enige recept in deze.

Ik ga moedig voort.

 
— ingezonden op 3 maart

Emotieve Therapie

Drenthe

Ronald Duchateau

aanbeveling

'Ik was psychotisch en Ronald heeft mij hieruit gekregen tijdens een telefoongesprek van twintig minuten.'

Met behulp van Emotieve Therapie is gebleken dat psychose, herbelevingen, suïcidaliteit, het horen van stemmen, in het moment kunnen worden uitgeschakeld.

Emotieve Therapie bestaat al bijna 20 jaar, was al baanbrekend, maar bovenstaande ontwikkelingen zijn nog maar anderhalf jaar oud. Het is voorbij de experimentele fase en we zijn nu bezig met de verdere ontwikkeling.

Ronald Duchateau is binnen de GGZ (HIC) werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige. Daarnaast is hij de grondlegger van Emotieve Therapie en oprichter van Opleidingsinstituut SET. Binnen de GGZ is hij bezig om de technieken van Emotieve Therapie geschikt te maken als verpleegkundige technieken, omdat er steeds minder behandelaren zijn. Met het verpleegkundige model zijn de eerste testen al gedaan.

Emotieve Therapie is de enige therapievorm ter wereld (voor zover bekend) die werkt met ‘the second brain’ (dr. Michael Gershon), een autonoom zenuwstelsel in de darmwand waar therapeutische technieken omheen gebouwd zijn waarmee gevoelens van wanhoop, depressie, burn-out, etc. bijzonder effectief behandeld worden.

Een klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden door de Saxion Hogeschool Psychologie te Enschede bij de cliënten van Ronald Duchateau (over een periode van 10 jaar), waarbij de therapie beoordeeld is met een gemiddeld rapportcijfer 8.

'Ik was psychotisch en Ronald heeft mij hieruit gekregen tijdens een telefoongesprek van twintig minuten.'

'Nadat ik bij jou geweest ben, ging het steeds beter. Vooral dat ik na een herbeleving niet meer dood wilde. Ook werden de hers minder heftig. En ineens was er een nacht zonder.'

 
— ingezonden op 5 maart

Flevoland

Wachttijd: 11.1 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Flevoland geldt de langste wachttijd van 36 weken voor de patiëntgroep Overige stoornissen kindertijd en de kortste van 3 weken voor de patiëntgroep Delirium dementie en overig.

I Choose U

Flevoland

Nancy Rijssel

aanbeveling

'Zorg hoeft niet duur te zijn als er ook goed wordt geluisterd.'

Stichting YALC (Young Adult Life Coaching) zet zich in voor kwetsbare unieke mensen. Kijkt naar de "culture" achtergronden en zetten ervaringsdeskundige in. Zorg hoeft niet duur te zijn als er ook goed wordt geluisterd en niet alleen maar medicatie wordt gegeven.

 
— ingezonden op 1 maart

Friesland

wachttijd: 9.6 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Friesland geldt de langste wachttijd van 10.7 weken voor de patiëntgroep Restgroep diagnoses, andere aandoeningen en de kortste van 4.8 weken voor de patiëntgroep Delirium dementie en overig.

Panorama InsideOUT

Friesland

Baukje Spaltro

aanbeveling

'De leerlingen worden meester'.

Baukje is kunstenares en ervaringsdeskundige. Als artistiek leidster heeft ze met meer dan 100 (ex)clienten uit de geestelijke gezondheidszorg een community-art project gemaakt: een 37 meter lang Landschap Van Stemmingen. Het is een bijzonder kunstwerk geworden. Zij en het St. Bestuur hebben als doel om de negatieve beeldvorming t.a.v. mensen uit de psychiatrie radicaal te verbeteren. Juist met hen en door hen is dit project zo geslaagd. Zij stapten vol vertrouwen in dit avontuur. Werkten goed samen. Waardeerden wat er hen werd geboden.

Het was een unieke ervaring. Relaties werden hersteld, zelfvertrouwen kwam terug en leefwerelden werden verbonden. Dit kon aleen buiten de GGZ , met onze eigen vrijwilligers. In alle vrijheid. In aug/sept 2020 is er weer een expo in Drachten.

 
— ingezonden op 1 maart

De 4 Elementen

Friesland

Janny Reitsema

aanbeveling

'Waar zit de grens tussen dagbesteding, beschut en beschermd werken?'

De 4 Elementen is een werk-/leerbedrijf dat samen met mensen met ASS, studenten en mensen die re-integreren diensten biedt t.b.v. de leefbaarheid in de regio (o.a. restaurant, haven, groenvoorziening). Niveaus (VSO, MBO, HBO) zijn losgelaten en iedereen werkt/leert samen in de praktijk. Hier komen veel succesverhalen uit voort, in de zorg vooral verhalen die gaan over mensen met het zwaarste zorgpakket die nu instromen in de maatschappij.

Het initiatief werkt buiten de kaders en heeft daardoor te maken met veel weerstand. Waar zit bijvoorbeeld de grens tussen dagbesteding, beschut en beschermd werken? Er wordt vaak niet gekeken naar de mens maar vanuit het potje geld dat erachter zit. Bij De 4 Elementen is het motto: Iedereen is uniek maar niemand is bijzonder. 

 
— ingezonden op 20 februari

Mediërende levensloopbegeleiding

Friesland

Jan Baas

aanbeveling

'Niet blokkeren door het "vreemde, zorgelijke" gedrag van je kind, maar leren het te begrijpen.'

Jan Baas is medeoprichter en bedenker van dit ouderinitiatief. Hij doet promotieonderzoek aan de RUG in Groningen.

Het initiatief is ontstaan doordat we als ouders er tegenaan liepen dat er geen passende begeleiding bestond voor onze dochter met leg, add, als en psychosestoornis. Ze raakte als 14-jarige van school. Inmiddels worden er 140 gezinnen op deze ontwikkelende werkwijze ondersteunt in de provincie Friesland. Er bestaat een training die accreditatierijp is.

Het is vooral bedoeld voor a.s.s. gezinnen en hun kinderen. M.L.B. is gericht op de ontwikkeling van de ouders. Niet blokkeren door het "vreemde, zorgelijke" gedrag van je kind, maar leren het te begrijpen. Benieuwd zijn naar de uitingen en je aanpassen. Vanuit gelijkwaardigheid verder ontwikkelen in het gezin.

(wordt uitgevoerd bij zorginstelling Eduzon)

 
— ingezonden op 4 maart

Gelderland

wachttijd: 8.6 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Apeldoorn/Zutphen e.o. geldt de langste wachttijd van 34.1 weken voor de patiëntgroep Restgroep diagnoses, andere aandoeningen en de kortste van 6.5 weken voor de patiëntgroep Overige aan middel gebonden stoornissen.

Younger at heart

Gelderland

Niels

aanbeveling

'Younger at heart helpt zonder hulpverlenen.'

Younger at heart is er voor alle jongeren en jong volwassenen: zij die het moeilijk hebben en het anderen moeilijk maken. De kwetsbaren, overlastgevenden en risicojongeren.
 
— ingezonden op 1 maart

stadskamer Doetinchem

Gelderland

Mark Vet e.a.

aanbeveling

'In je kracht en in je mogelijkheden.'

Deze organisatie biedt een plek aan mensen met psychiatrische problematiek, maar is ook een plek voor mensen die hun kwaliteit willen leven en daar een podium kunnen vinden.

Alles draait om eigen verantwoordelijkheid en er is niemand die zegt wat goed voor je is, maar die je ziet in je kracht en in je mogelijkheden.

 
— ingezonden op 20 februari

Onder de bomen

Gelderland

Jasper Pors

aanbeveling

'Geen grote woorden maar veel kleine daden.' 

Kleine woonvormen voor jongeren die inclusie, sociale verbondenheid, autonomie en duurzaamheid in visie, strategie en uitvoering waarmaakt. Geen grote woorden maar veel kleine daden. Nu al een grote kleine speler in regio Nijmegen - Den Bosch.

 
— ingezonden op 22 februari

Gek van Kunst

Gelderland

Paul van den Broek

aanbeveling

'Voor kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid.'

Gek van Kunst is een initiatief van vrijwilligers die zich ten doel hebben gesteld een professionele tentoonstelling te organiseren met werken van kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid. Het is bekend dat het maken van werken voor deze doelgroep helend werkt (dagritme, zelfvertrouwen, contacten). Deze expositie is de slagroom op de taart, met het oog op onder meer extra helende effecten: los van de doelstellingen om mensen te laten genieten van bijzondere kunst, is er ook de mogelijkheid dat mensen zich met de kunstenaars uit de doelgroep verbinden (erkenning van de verschillen en de herkenning van de eigen kwetsbaarheden).

Gek van Kunst brengt dus nadrukkelijk naast de werken ook de kunstenaars zelf op het podium. De mensen uit de doelgroep zijn zelf betrokken bij de organisatie.

 
— ingezonden op 8 maart

* Een platte organisatiestructuur
* Een lichaamsgerichte benadering (holistisch)
* indoor en outdoor therapie en training
* richt zich op de vitale ander, potentiegericht, hier en nu

 
— ingezonden op 8 maart

Theatergroep De Firma Zorgbehang

Gelderland

Ingrid Koek

aanbeveling

'De doelgroep GGZ een stem en gezicht te geven.'

De Firma Zorgbehang bestaat uit semi-professionele acteurs en maakt theater waarbij eigen ervaringen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bron van inspiratie zijn.

Haar missie is de beeldvorming rondom psychiatrie positief te beïnvloeden en de doelgroep GGZ een stem en gezicht te geven. De mens achter de diagnose te laten zien.

De voorstellingen en de gesprekken erna, zorgen voor herkenning, openheid en begrip.

 
— ingezonden op 6 maart

Last man standing

Gelderland

Wij zijn MIND

aanbeveling

'(Om) voor zichzelf op te komen of om (op) te staan voor iemand anders.'

Last Man Standing is een uniek evenement waarbij je, samen met honderden anderen maximaal 6 uur op een paal staat. Iedere deelnemer staat daar met zijn/ haar eigen verhaal of reden: om te vechten voor goede/ betere zorg, voor het bespreekbaar maken van psychische problemen, om een statement te maken, voor zichzelf op te komen of om (op) te staan voor iemand anders.

 
— ingezonden op 6 maart

Vitale verbindingen

Gelderland

Marjet Zeegers

aanbeveling

'Eigen herstel-ervaringen en eigen kracht inzetten.'

Op wijkniveau activiteiten aanbieden om kwetsbare bewoners te stimuleren de eigen herstel-ervaringen en eigen kracht in te zetten ten behoefte van empowerment. Voor en door wijkbewoners om te werken aan elkaars en andermans herstel, groei en participatie.

Ervaringsdeskundigheid inzetten ten behoeve van zichzelf en anderen in de wijk. Sociale cohesie in de wijk vergroten en stigma verminderen. Een community voor ontmoeting, training, workshops, activerend werk en voorlichting op het gebied van herstel en participatie.

Een netwerk van ervaringsdeskundigen van wijkbewoners, kleine ondernemers, wijkbedrijven en instellingen.

De werkwijze richt zich op Ontmoeten, Ondersteunen, Ontwikkelen en Ondernemen.

Coaching en begeleiding vanuit de wijk voor bewoners die minder zichtbaar zijn bij reguliere zorgaanbieders. Er wordt dan gewerkt aan goede samenwerking met het wijkteam en andere betrokken professionals hierin.

 
— ingezonden op 5 maart

Project PI

Gelderland

Ingeborg van der Voort

aanbeveling

'Verbinden, mogen zijn en destigmatisatie.'

Samen met mijn man ben ik vijf jaar geleden op een boerderij een herstel en ontwikkelplek gestart. Ik ben SPV-er, mijn man docent en coach. We zijn absolute pioniers, vooruitstrevend met een ruime visie op zorg en ontwikkeling, we werken volop aan verbinden, mogen zijn en destigmatisatie. Niet de labels, maar wat heb je nodig en waar ligt jouw behoefte. Zeg maar zoals bij BijBram. Dat zou ons verhaal kunnen zijn, alleen hebben we geen psychiater direct aan ons gekoppeld.

 
— ingezonden op 3 maart

Groningen

wachttijd: 9.3 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Groningen geldt de langste wachttijd van 26.3 weken voor de patiëntgroep Restgroep diagnoses en andere aandoeningen en de kortste van 9 weken voor de patiëntgroep Delirium dementie en overig.

Ixta Noa

Groningen
aanbeveling

'Een omgeving creëren waarin mensen in staat zijn om elkaar te inspireren tot eigen verandering.'

Organisatie van ervaringsdeskundigen, iedereen kan meedoen en meehelpen. Ze leveren een bijdrage aan psychische gezondheid en herstel. Ze doen dit door een omgeving te creëren waarin mensen in staat zijn om elkaar te inspireren tot eigen verandering.

Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Vanuit deze ervaring helpen wij anderen bij hun herstel.

 
— ingezonden op 7 maart

Limburg

wachttijd: 7.9 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Zuid-Limburg geldt de langste wachttijd van 31.6 weken voor de patiëntgroep Pervasief en de kortste van 8.4 weken voor de patiëntgroep Delirium dementie en overig.

Centrum voor SOLK e.a. Complexe Klachten

Limburg
aanbeveling

'Verstoringen en ontregelingen, die oorzaak zijn van symptomen, worden bijgestuurd vanuit neurobiologische aanpak.'

Binnen ons centrum wordt middels een multidisciplinair beweeg- en gedragprogramma complexe problematiek als depressie, burnout, chronische pijn en vermoeidheid, angst en functionele neurologische stoornissen (SSD) en PTSS behandeld. Basis van de aanpak is de allostase theorie (Bruce McEwen), die zegt dat fysieke en mentale klachten ontstaan als gevolg van fysiologische en neuropsychologische uitputtings- en ontregelingsreacties door langdurige overbelasting of trauma. Een verlaagde fysieke en mentale veerkracht met ziektesymptomen is het gevolg.

Vanuit wetmatigheden van herstel wordt binnen het zelfactie-programma heel concreet gewerkt om eigen veerkracht weer op te bouwen middels het volgen van een spaar model. Energie- en prikkelmanagement met psycho-educatie, bewegen, mindfulnes, aandachtstraining, energiegevers en -vreters en andere vaardigheidstrainingen.

Verstoringen en ontregelingen, die oorzaak zijn van symptomen, worden op die manier bijgestuurd vanuit neurobiologische aanpak. Zie voor uitgebreide beschrijving ons boek: Grip op SOLK, uitg. BoomLemma. NB Focus op symptomen in ons duale zorg/behandelsysteem zorgt nog steeds voor (oppervlakkige) behandeling. Wetenschappelijk is er veel bewijs dat diepere (fysiologische) ontregelingen, veel betere "windows of opportunities" biedt vanuit een multidisciplinaire aanpak! Plasticiteit aanspreken, mensen leren omgaan met de verstoring van hun aanpassingsvermogen en dit verbeteren (focus is herstel door bijsturen fysiologie) en zelfcontrole genereren zijn in ons programma concrete uitgangspunten!

 
— ingezonden op 1 maart

Zelfregie NL

Limburg

Sonja Visser

aanbeveling

'Vrij-toegankelijke zelfregie- en herstelmogelijkheden door ervaringswerkers.'

Eerste Zelfregiecentrum in Nederland. Allerlei vrij-toegankelijke zelfregie- en herstelmogelijkheden door ervaringswerkers.

 
— ingezonden op 20 februari

Noord-Brabant

wachttijd: 8.3 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Midden-Brabant geldt de langste wachttijd van 20.7 weken voor de patiëntgroep Persoonlijkheid en de kortste van minder dan een week voor de patiëntgroep Delirium dementie en overig.

Psysalon

Noord-Brabant

Anke Biermans

aanbeveling

'Ervaringsdeskundigen, naasten en professionals in gesprek.'

Het organiseren van Trialoog-bijeenkomsten waar ervaringsdeskundigen, naasten en professionals in gesprek gaan over GGZ-gerelateerde thema's.

 
— ingezonden op 1 maart

MHFA

Noord-Brabant

Evelien Wagemakers

aanbeveling

'Cursus eerste hulp voor psychische aandoeningen.'

Manager voor Mental Health First Aid Nederland, bij GGZE.
MHFA biedt een eerste hulp cursus voor psychische aandoeningen. Geïnitieerd door Betty Kitchner uit Australië. 

 
— ingezonden op 1 maart

Centrum Fameus

Noord-Brabant

Roland Emmaneel en Jeroen Kwak

aanbeveling

'Gericht op herstel, ontwikkeling en ontplooiing.' 

Centrum Fameus is een organisatie gericht op herstel, ontwikkeling en ontplooiing van mensen die een ontwrichtende situatie hebben meegemaakt. Ikzelf ben een voorbeeld van wat deze organisatie voor mensen kan betekenen. Opgekrabbeld van een heftige periode naar nu een afgeronde HBO-opleiding, ervaringsdeskundigheid en een vaste baan. Ik ben zo trots als een pauw op mezelf en dankbaar voor Fameus en alle fantastische mensen die zich daarvoor inzetten.

 
— ingezonden op 27 februari

Logeerhuis Frits

Noord-Brabant

Jeroen Kwak

aanbeveling

'Domein overstijgend, in de natuur met dieren, werken aan je eigen herstel.'

Een logeerhuis, zonder kosten, indicatie of diagnose waar mensen tijdelijk terecht kunnen om even tot rust te komen, gefaciliteerd door een team ervaringsdeskundigen van Fameus. Het initiatief wordt gezamenlijk ontwikkeld en gesteund met Leystromen wonen, gemeenten Tilburg, Breda, Baarle-Nassau en GGZ Breburg. Domein overstijgend, in de natuur met dieren, werken aan je eigen herstel inclusief herstel-aanbod. Voor logeren, maar ook alleen overdag, met of zonder je huisdier en met mogelijkheid voor vervolgaanbod in zorg, wmo, (vrijwillig) werk of herstelaanbod.

 
— ingezonden op 27 februari

RIBW team training en ontwikkeling het nieuwe leren

Noord-Brabant

Nando van Gemert

aanbeveling

'Trainingen met ervaringsdeskundigheid.'

Ze geven trainingen met ervaringsdeskundigheid en door eigen herstelproces ondersteunen ze andere mensen in hun herstel. Ze geven de opleiding Howie the Harp aan mensen met ervaring om uiteindelijk ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen.

 
— ingezonden op 7 maart

Route Vooruit

Noord-Brabant

Loek Marneffe

aanbeveling

'De hulp en ondersteuning rondom mensen met angst- en/of stemmingsklachten kan en moet anders.'

Loek Marneffe (1989) is in januari als vrijgevestigd zorgverlener begonnen met Route Vooruit omdat hij vindt dat de hulp en ondersteuning rondom mensen met angst- en/of stemmingsklachten anders kan en moet.

Loek heeft naast zijn rol als professional binnen de hulpverlening de zorg ook als cliënt meegemaakt. Hij kampt zelf met een distyme stemmingsstoornis en heeft daarnaast een paniekstoornis ontwikkeld.

Vanuit werkervaring, professionele kennis en ervaringskennis heeft hij nu een bedrijf op poten gezet die het anders doet en cliënten biedt wat volgens hem nodig is.

 
— ingezonden op 7 maart

Green Mental Health

Noord-Brabant

Frits Bovenberg

aanbeveling

'Projecten op het raakvlak van natuur en mentale gezondheid realiseren die bijdragen aan het actief herstel van mensen met psychische problemen.'

Stichting Green Mental Health stelt zich ten doel innovatieve projecten en projecten op het raakvlak van natuur en mentale gezondheid te realiseren die bijdragen aan het actief herstel van mensen met psychische problemen. Wij willen de zorg voor mensen met psychische problemen, hun familieleden, vrienden en naasten vernieuwen en verbeteren.

Dit doen wij onder andere door een breed publiek en in het bijzonder beleidmakers en financiers van de geestelijke gezondheidszorg te informeren over nieuwe behandel- en begeleidingsmethoden. Samen met onze zorg- en groene partners ontwikkelen wij nieuwe zorgprogramma’s, producten en diensten. Wij streven ernaar om de opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen en onderzoek te stimuleren.

 
— ingezonden op 6 maart

Het Luisterhuis

Noord-Brabant

Suzanne leemans

aanbeveling

'Een laagdrempelige plek, waar je mag zijn.'

Een laagdrempelige plek, waar je mag zijn. Waar je je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen of gewoon even je verhaal kwijt kunt aan ervaringsdeskundigen.

 
— ingezonden op 6 maart

Lindehoeve zorgeloze dagbesteding

Noord-Brabant

Merijn Swinkels

aanbeveling

'De deelnemer is betrokken of heeft de lead bij zinvolle activiteiten en wordt niet voor de vorm bezig gehouden.'

Lindehoeve zorgeloze dagbesteding biedt dagbesteding voor mensen die tussen wal en schip vallen en vaak vanwege gedragsproblemen op andere plekken geweigerd worden. Er wordt gekeken naar datgene waar mensen goed in zijn (daar wordt op ingezoomd) en naar waar hun (begeleiding) behoeften liggen.

Dit alles gebeurt op basis van absolute gelijkwaardigheid. De deelnemer is betrokken of heeft de lead bij zinvolle activiteiten (er worden bijvoorbeeld veel bestellingen geplaatst voor allerlei soorten meubels, er staan bijvoorbeeld ook boekenkasten van de Lindehoeve op verschillende stations waaronder Nijmegen, Venlo Helmond enz.) en wordt niet voor de vorm bezig gehouden.

Begeleiders zijn ook buiten openingstijden bereikbaar en zijn er wanneer nodig. Groepen zijn niet groter dan vier deelnemers om absoluut maatwerk te kunnen leveren. Niets moet, er ligt geen druk en de enige regel die er is is: iedereen mag zijn wie die is en niemand wordt daar op afgerekend. Iedereen heeft dezelfde werkkleding en niemand is meer dan een ander. Er heerst een informele sfeer en de begeleiders luisteren naar wat de deelnemers bedoelen en niet zozeer zeggen. Iedereen verdient een plek waar hij of zij gewaardeerd wordt om wie diegene is met alles erop en eraan.

 
— ingezonden op 5 maart

Dharmahart Trauma Sensitieve Yoga

Noord-Brabant

Esther Verwoord

aanbeveling

'Thuiskomen in het lichaam is een traag proces voor mensen met complex trauma en moet dan ook met veel neutraliteit en geduld begeleid worden.'

Trauma sensitieve Yoga is gebaseerd op de technieken en disciplines uit de yoga: aandacht, adem en beweging. Cliënt wordt steeds uitgenodigd om trage, eenvoudige bewegingen uit te voeren. Cliënt wordt ook aangemoedigd om bij te sturen waar het nodig is, zodat op een natuurlijke wijze een vorm van zelfzorg ontstaat. Thuiskomen in het lichaam is een traag proces voor mensen met complexe trauma en moet dan ook met veel neutraliteit (vooruitgang is niet het doel) en geduld begeleid worden. Op de langere termijn ontwaakt een zuiver en neutraal gewaarzijn, zonder kleuring van eerder opgedane ervaringen en los van het bestaande trauma. Vanuit een steeds helder wordende geest worden betere beslissingen gemaakt die vaak direct leiden naar zelfzorg en eigen regie.

In een later stadium leiden meditatie (observatie en veranderend perspectief) tot meer empathie en zelf-liefde. Voor de behandelaar is een stevige basis in yoga en meditatie een voorwaarde. Tevens moet begeleider zelf rust uitstralen en een grote neutraliteit beoefenen om de veilige omgeving voor de cliênt te waarborgen.

Deze methode is uniek omdat men niet ingaat op het verhaal, maar steeds uitgaat van de zelfhelende krachten van het lichaam, die aanwezig zijn maar geblokkeerd worden door de herinnering aan het trauma. Wanneer de denkende geest zich ten dienste van het lichaam stelt, opent zich een portaal naar genezing, die letterlijk in enkele seconden ingezet kan worden.

 
— ingezonden op 3 maart

Noord-Holland

wachttijd: 10.1 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In 't Gooi geldt de langste wachttijd van 36.3 weken voor de patiëntgroep Pervasief en de kortste van 7.5 weken voor de patiëntgroep Overige aan middel gebonden stoornissen.

Kwartiermaken voor een ggz-vriendelijke wijk

Noord-Holland

Moni Hanasbei

aanbeveling

'Werken aan de toegankelijkheid van voorzieningen en ondersteunen vrijwilligers en welzijnswerkers in het gastvrij ontvangen van mensen die niet zomaar hun weg vinden in de samenleving.'

Vanuit een Huis in de Wijk in Amsterdam Zuid wordt geprobeerd wijken in het Stadsdeel Amsterdam-Zuid 'GGZ-vriendelijk' te maken. Een kwartiermaakster werkt vanuit een welzijnsorganisatie samen met een team van ervaringsdeskundigen (Team Ed) en hulpverleners vanuit de GGZ InGeest –actief gesteund door het stadsdeelbestuur – eraan mensen met een psychiatrische achtergrond hun weg te laten vinden in de wijk. Z

Ze werken aan de toegankelijkheid van voorzieningen en ondersteunen vrijwilligers en welzijnswerkers in het gastvrij ontvangen van mensen die niet zomaar hun weg vinden in de samenleving. Een kwartiermaker zoekt samen met de betrokkenen uit wat nodig is voor die gastvrije ontvangst. 

Kwartiermaken probeert het proces van patiënt naar burger niet uit te laten lopen op assimilatie aan 'de normaliteit', maar de zogenaamde normale maatschappij aan een kritisch onderzoek te onderwerpen: waar werkt zij uitsluiting van 'het andere' in de hand.

Kwartiermaken heeft navolging gekregen in Vlaanderen waar de praktiserend psycholoog Peter Dierinck meer dan een jaar is vrijgesteld om het sensibiliserend concept uit te rollen.

 
— ingezonden op 29 februari

StressWise

Noord-Holland

Harrie Kolsteeg

aanbeveling

'Wij zijn ervan overtuigd dat 9 van de 10 cliënten in de GGZ, geestelijk gezonde personen zijn die tijdelijk worstelen met het leven.'

Gek dat de geestelijke GEZONDHEIDSzorg zich uitsluitend richt op ZIEKTE. Een betere aanduiding zou zijn: GZZ, geestelijke ziektezorg.

In de GGZ wordt hulp verleend via DSM-diagnostiek. Nog los van het krankzinnige gegeven dat de DSM geen wetenschappelijke grond heeft, wordt iedereen die in de GGZ belandt op basis hiervan een psychische stoornis aangemeten. Een op de tien hulpvragers heeft daadwerkelijk een ernstige (persoonlijkheids)stoornis. Dat betekent dat 90 procent(!) onterecht een beroep doet op deze zorg.

Wij zijn ervan overtuigd dat 9 van de 10 cliënten in de GGZ, geestelijk gezonde personen zijn die tijdelijk worstelen met het leven. Wat zij nodig hebben is een nieuwe visie op hun leven en het hervinden van de kracht om er een (deels nieuwe) invulling aan te geven. Het gaat hierbij eerder om persoonlijke ontwikkeling en het ervaren van het hier en nu (in context), dan om therapie.

StressWise is een netwerk van coaches en therapeuten, die als mens naast de cliënt staan om te onderzoeken, te begeleiden en te inspireren met de ontwikkeling van de cliënt als richtsnoer. Zonder focus op ‘genezing’, want deze mensen zijn niet ziek en verdienen geen diagnose/behandeling als geestelijk gestoorde. Ze zitten tijdelijk vast in een depressie of burn-out, hebben last van stress en angst. StressWise geeft hen de wijsheid te beseffen dat waarmee zij worstelen onlosmakelijk met het leven is verbonden en leert hen ermee omgaan. Door acceptatie en door (kleine en grote) veranderingen aan te gaan. StressWise heeft in 2018 haar eigen opleidingsinstituut opgericht: StressWise Academy.

 
— ingezonden op 28 februari

Muziekcentrum Eiwerk

Noord-Holland

Winnie Boegborn

aanbeveling

'Eiwerk is een onafhankelijk muziekcentrum voor mensen met een psychiatrische of maatschappelijke kwetsbaarheid.'

Eiwerk is een onafhankelijk muziekcentrum voor mensen met een psychiatrische of maatschappelijke kwetsbaarheid. Alles draait om samen muziek maken. Wij bieden een plek waar niets moet, maar waar veel kan. Experimenteren in onze professionele opnamestudio, muzikale talenten ontdekken tijdens een van de workshops of een gig spelen met een band. Het Eiwerk-podium is voor iedereen.

Samen muziek maken betekent repeteren, leren van elkaar, steeds beter worden. Muziek zorgt voor verbinding en plezier. Voor veel deelnemers is Eiwerk door het uitgebreide netwerk dat ze er hebben opgebouwd een anker in hun dagelijks leven, met de Eiwerkers als een tweede familie.

Omdat veel Eiwerkers een ‘krasje’ hebben, letten we een beetje extra op elkaar. Niet dat we werken met diagnoses of behandelplannen- of doelen, want we zijn geen therapeuten, maatschappelijk werkers of hulpverleners. We zijn er gewoon…

Juist voor mensen die nergens anders terecht kunnen. We zijn betrokken bij de muzikanten en hun talenten en we kennen ieders naam. We hoeven niet te weten wat iemands kwetsbaarheid is, we kijken naar zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Wij weten dat het anders kan. Persoonlijker, meer gericht op socialisatie, inspiratie, relaties, saamhorigheid. Met de focus op versterking van de gezonde kant van mensen; uitdagen, normaliseren. Kleinschalig qua organisatie maar groots qua impact.

Muziekcentrum Eiwerk:
• geen formele zorg, wel zorgzaam
• toegankelijk, niet vrijblijvend
• gericht op ontwikkeling, niet op de kwetsbaarheid
• professioneel in het musiceren, zorgzaam in de bejegening
• betrokken bij elkaar en bij de muziek

 
— ingezonden op 28 februari

The Living Museum

Noord-Holland

Rokus Loopik

aanbeveling

'The Living Museum is een kunstwerkplaats voor mensen met- en zonder achtergrond in de psychiatrie.'

The Living Museum is een kunstwerkplaats voor mensen met- en zonder achtergrond in de psychiatrie. Het is een vrijwilligerscollectief op het terrein van voormalig ziekenhuis Vogelenzang. Het bestaat volledig door giften en wordt gerund door de kunstenaars zelf. Rokus Loopik hakt de moeilijke knopen door. Het is ons statement aan de GGZ dat de zorg anders kan. Goedkoper, meer conform de wensen van de mensen die de zorg nodig hebben.

Community building, dat is het waar het ons, naast kunst, om gaat. De wetenschap dat er een plek bestaat waar mensen zichzelf kunnen zijn. Zonder oordeel. En waar de focus op de talenten van mensen ligt. Vermaatschappelijking is voor veel mensen met een achtergrond een gepasseerd station. The Living Museum is een safe haven, een Art Utopia, waar wij een poging doen een wereld te maken die uitgaat van de wetenschap dat iedereen goed genoeg is voor deze wereld.

 
— ingezonden op 24 februari

De Buurtboerderij

Noord-Holland

Bart Blaauw

aanbeveling

'Het mooie vind ik dat het onderscheid tussen hulpverlener en 'patiënt' hier totaal is vervaagd.'

Het mooie vind ik dat het onderscheid tussen hulpverlener en 'patiënt' hier totaal is vervaagd. Je hebt in het restaurant geen idee of je wordt bediend door een 'psychiatrisch patiënt' (een woord dat eigenlijk achterhaald is, zo besef je hier) of een hulpverlener. Je beseft hier dat iedereen vooral méns is.

 
— ingezonden op 24 februari

DiSofa

Noord-Holland

Joris Arts

aanbeveling

'Bestuurder Marijke van Putten van GGZ Noord-Holland-Noord wilde een digitale dienst ontwikkelen om wachtlijsten te verkorten en personeelstekorten op te lossen.'

Het idee voor DiSofa ontstond een klein jaar geleden. Bestuurder Marijke van Putten van GGZ Noord-Holland-Noord wilde een digitale dienst ontwikkelen om wachtlijsten te verkorten en personeelstekorten op te lossen. Zij had een kleinere organisatie voor ogen, waarin flexibeler kan worden gemanoeuvreerd dan in een grote GGZ-instelling.

 
— ingezonden op 23 februari

Innerlijke Reis

Noord-Holland

Yvonne Weeseman

aanbeveling

'Yvonne heelt trauma's op het niveau van de ziel.'

Yvonne heelt trauma's op het niveau van de ziel. Dat klinkt voor velen als onzin in de oren, maar het werkt heel goed. Doordat het onbekend is en goed werkt is zij samen met haar man een pioneer op dit gebied.

 
— ingezonden op 22 februari

Groethaven

Noord-Holland

Mathieu van Bokhoven

aanbeveling

'Het is een afgelegen boerderij in Noord-Holland waar letterlijk samengeleefd wordt met het gezin.'

Groethaven is een afgelegen boerderij in Noord-Holland waar letterlijk samengeleefd wordt met het gezin. En een groepje van acht cliënten, waardoor het kleinschalig is. De oprichters zijn sportief en gaan met cliënten skiën, kitesurfen en BMX-en. Ze werken samen met de GGZ. 

Er wordt out of the box gedacht. Voor een cliënt met MCDD werd bijvoorbeeld een prikkelvrij tiny house op het erf gemaakt. Het is zoals gezegd afgelegen en de verleidingen van de stad zijn dus wat verder weg. Daarom een mogelijke plek voor mensen die een jaar of langer een plek zoeken om weer balans te vinden.

 
— ingezonden op 8 maart

Kenniscyclus

Noord-Holland

Annemiek Dols

aanbeveling

'Om psychiatrische klachten te verminderen zijn drie elementen van belang: het verklaren van klachten, het bespreekbaar maken van klachten en het behandelbaar maken van klachten.'

Onze missie is een innovatief centrum te zijn voor mensen met psychiatrische klachten, met als focus dat mensen zelf meer regie krijgen over de behandeling van de klachten en hoe er mee te leven.

Om psychiatrische klachten te verminderen zijn drie elementen van belang: het verklaren van klachten, het bespreekbaar maken van klachten en het behandelbaar maken van klachten. Door een continue dialoog tussen professionals en mensen met psychiatrische klachten over wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en persoonlijke ervaringen kan essentiële vooruitgang worden geboekt.

Binnen de kenniscyclus leert iedereen van elkaar doordat bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, resultaten van toegepaste behandelingen en ervaringen uit de praktijk met elkaar gedeeld worden. Deze werkmethode komt onder andere tot uiting in de samenstelling van het Kenniscyclus-team.

Ons team bestaat uit diverse disciplines, waarbij teamleden zowel onderzoekers als behandelaren zijn. Een ervaringsdeskundige vormt de schakel tussen onderzoek en de ervaringskennis van de mensen met een psychiatrische aandoening.

Wij organiseren bijeenkomsten waar patiënten, hun familie en vrienden elkaar en professionals en onderzoekers kunnen ontmoeten. Op onze website plaatsen wij informatie en mini-college's. Met onze mini-docu over de wandelgroep willen wij laten zien dat sociale contacten essentieel zijn voor herstel.

 
— ingezonden op 20 februari

Stichting Loenatix

Noord-Holland

Martijn Rood

aanbeveling

'Loenatix is een serieus kledingmerk waar mensen die buiten de boot vallen, mee kunnen draaien met het ontwikkelen, ontwerpen, zeefdrukken van mooie en gekke designs op duurzame kleding.' 

Loenatix is een serieus kledingmerk waar mensen die buiten de boot vallen, mee kunnen draaien met het ontwikkelen, ontwerpen, zeefdrukken van mooie en gekke designs op duurzame kleding (alswel de promotie en verkoop daarvan in de eigen winkel en online). Dat geeft de deelnemer enorme voldoening. De naam Loenatix is twaalf jaar geleden bewust gekozen omdat we vinden dat eigenlijk iedereen wel wat heeft. En wat is normaal? De 'normale' klanten en buurtbewoners durven daarom ook vaak hun eigen beperking te delen.

 
— ingezonden op 6 maart

Overijssel

wachttijd: 8.5 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Zwolle e.o. geldt de langste wachttijd van 21.5 weken voor de patiëntgroep Pervasief en de kortste van 7.1 weken voor de patiëntgroep Overige aan middel gebonden stoornissen.

Dynamic Sessions

Overijssel

Noël Ben-Shaanan

aanbeveling

'Ik werk op de kern van de klacht of het probleem waar het onstaan is. Dat maakt elk ontwikkelingsproces uniek.'

Ik werk op de kern of oorzaak van de klacht of het probleem waar het onstaan is. Dat maakt elk ontwikkelingsproces uniek. Ik werk zonder de DSM5 en werk dus niet aan symptoombestrijding want vaak is het behandelplan gericht op de diagnose, terwijl je ook kan kijken naar wat iemand nodig heeft. Een "behandeling" bestaat rond de vijf à tien sessies (en dan is tien echt veel). Ik kijk als geheel naar de mens en ook naar zijn/haar zingeving.

We werken van binnen naar buiten naar het doel. Ik weet als ervaringsdeskundige dat dit daadwerkelijk het verschil maakt. Ik word vergoed vanuit de aanvullende verzekering, gaat niet ten koste van eigen bijdrage, maar mensen die het niet kunnen betalen kunnen altijd contact opnemen.

 
— ingezonden op 10 maart

Utrecht

wachttijd: 7.2 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Utrecht geldt de langste wachttijd van 21.7 weken voor de patiëntgroep Persoonlijkheid en de kortste van 6 weken voor de patiëntgroep Schizofrenie.

Lievegoed

Utrecht

Pieta van Dishoeck

aanbeveling

'Lievegoed is met wonen, werken, behandelen, cure and care onder één dak.'

Lievegoed GGZ heeft als antroposofische zorg soms een wat geitenwollensokken-imago, maar met zingeving, complementaire zorg, aandacht voor leefstijl en gemeenschap is Lievegoed echt een mooie club. Met name met ons aanbod voor de LVB Plus doelgroep (verstandelijke beperking en/of psychiatrie en/of verslaving) hebben we een aanbod dat uniek is in Nederland. Lievegoed is met wonen, werken, behandelen, cure and care onder één dak. Een verademing na de reguliere GGZ waarin alleen nog maar gewerkt wordt met het hoofd. 

 
— ingezonden op 1 maart

Plus Wonen

Utrecht

Mary Dekker

aanbeveling

'Het motto is: gewoon waar mogelijk en zorg waar nodig.'

De stichting Plus Wonen is in 2006 opgericht door een aantal ouders van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Het motto was: gewoon waar mogelijk en zorg waar nodig.

Uitgangspunten waren en zijn nog steeds:

  1. Een levensloopbestendige woonvorm waarbij de zorg is verzekerd ook als wij er als ouders niet meer zullen zijn;
  2. Een kleinschalige woonvorm waarin zo “normaal” mogelijke sociale structuren kunnen bestaan met elkaar en binnen de normale woonwijk;
  3. De betrokkenheid van de ouders, familie en mantelzorgers is gegarandeerd;
  4. De bewoner heeft zijn privacy;
  5. Er is maatwerk mogelijk. Door tijdig zaken te signaleren en aan te pakken kan terugval worden voorkomen;
  6. De woon- en zorgvorm zet aan tot eigen initiatief en activiteiten, hetgeen de kwaliteit van leven aanzienlijk ten goede komt;
  7. Een nauwe samenwerking tussen initiatiefnemers/mantelzorgers en de zorgaanbieder.

 
— ingezonden op 27 februari

Horsewise Leusden

Utrecht

Elize Borsten

aanbeveling

'Een kleinschalige zorgmanege, midden in de prachtige natuur, omringd door heide en bossen. Een ideale plek om tot je zelf te komen en je te ontwikkelen.'

Horsewise is een kleinschalige zorgmanege, midden in de prachtige natuur, omringd door heide en bossen. Een ideale plek om tot je zelf te komen en je te ontwikkelen. Ervaring, beleving en persoonlijke aandacht staan bij ons voorop. Je leert van en met de paarden om verbinding te voelen met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en paarden met als uitgangspunt: plezier en groei voor iedereen. Horsewise biedt begeleiding, coaching, dagbesteding, lessen en workshops.

 
— ingezonden op 25 februari

Het Vierde Pad

Utrecht

Jelmer van Nimwegen en Marieke van Bakel

aanbeveling

'Het Vierde Pad biedt jou en de mensen die zich zorgen om je maken een alternatief voor een medicamenteuze opname bij de GGZ.'

De Helende Kring van Compassie bij randpsychose en suïcidaliteit. Het Vierde Pad biedt jou en de mensen die zich zorgen om je maken een alternatief voor een medicamenteuze opname bij de GGZ. We vormen om jou heen een Helende Kring van betrokken familieleden, vrienden en kennissen, die samen met de therapeuten van Het Vierde Pad gaan zorgen dat je heelhuids en zelfs beter uit deze kritieke periode komt dan toen je er in ging.

 
— ingezonden op 19 februari

Zeeland

wachttijd: 5.7 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Zeeland geldt de langste wachttijd van 22.8 weken voor de patiëntgroep Overige aan middel gebonden stoornissen en de kortste van 4 weken voor de patiëntgroep Overige stoornissen kindertijd.

TEJO

Zeeland

Marja

aanbeveling

'Therapeuten voor Jongeren biedt jongeren van 10-20 jaar anoniem, gratis en onmiddellijk een warm luisterend oor en tijdelijke oplossingsgerichte ondersteuning en begeleiding.'

TEJO, Therapeuten voor Jongeren, biedt jongeren van 10-20 jaar anoniem, gratis en onmiddellijk een warm luisterend oor en tijdelijke oplossingsgerichte ondersteuning en begeleiding.

Dit beproefde Belgische concept is mede ontwikkeld om wachtlijsten in de jeugdzorg te voorkomen en situeert zich als voorportaal van de reguliere zorg. Jongeren kunnen zelf, zonder indicatie, diagnose of toestemming van derden, een afspraak maken (maximaal tien sessies) of binnenlopen in het TEJO-huis. Gratis en in vertrouwen kunnen ze hun verhaal delen met professionele therapeuten wanneer zij hier behoefte aan hebben.

De ondersteuning en begeleiding is gebaseerd op de Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Indien nodig wordt in samenspraak met de jongere een doorverwijzing naar behandelende instanties geadviseerd en opgestart.

De non-profit inzet van, en face-to-face ontmoeting met professionele therapeuten in een laagdrempelige en gezellige omgeving (TEJO-huis) staan borg voor een eigentijdse, niet-oordelende en vroegtijdige deskundige hulpverlening aan jongeren met levensvragen en/of psychische problemen. Preventief, escalatie voorkomend en met respect voor de Rechten van het Kind.

 
— ingezonden op 25 februari

Zuid-Holland

wachttijd: 9.8 weken

Basis GGZ, Maart 2020
Bron: vektis.nl

In Rotterdam geldt de langste wachttijd van 47.4 weken voor de patiëntgroep Schizofrenie en de kortste van 6.9 weken voor de patiëntgroep Delirium dementie en overig.

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

Zuid-Holland

Margriet Pakvis- van As

aanbeveling

'Deze stichting bestaat uit mensen met GGZ-diagnoses die lotgenoten helpen om weer mee te doen in de maatschappij.'

Deze stichting bestaat uit mensen met GGZ-diagnoses die lotgenoten helpen om weer mee te doen in de maatschappij. Zij geven voorlichtingen over ADHD en ASS/autisme en hebben een dagelijks gratis spreekuur voor wie even vastloopt of informatie wil. Daarnaast helpen ze mensen met GGZ-diagnoses re-integreren (werkfit-trajecten of modulaire trajecten) voor het UWV. Ze worden ingehuurd door speciale afdelingen van het UWV en helpen de zogenaamd 'hopeloze' gevallen weer meedoen in de maatschappij. Daarmee hebben ze een brug gebouwd tussen GGZ-zorg en werk of maatschappelijke deelname. 

 
— ingezonden op 1 maart

Mentalmints

Zuid-Holland

Sumeja Ahmic

aanbeveling

'Wie ben je? Wat zijn je kwaliteiten en hoe was je gezin van herkomst? Zo creëren we een "Google Maps voor de mind".'

Mentalmints staat voor snoepjes-voor-je-brein. Het is een initiatief gestart uit een geloof dat psychologische zorg persoonlijker en doelgerichter kan. Mensen zitten bij ons met een reden, maar daar is een weg aan vooraf gegaan.

We beginnen dus echt bij nul door het maken van een levenslijn. Wie ben je? Wat zijn je kwaliteiten en hoe was je gezin van herkomst? Zo creëren we een "Google Maps voor de mind". Een levenslijn geeft beide partijen inzicht in het huidige gedrag. We behandelen doelgericht en kijken naar de verschillende lagen van de persoon. We bieden een gratis klikgesprek (speeddate) aan alvorens het traject begint.

Want de persoonlijke relatie bepaald het succes. Naast Engels, Frans en Bosnisch voor expats 'spreken' we binnenkort gebarentaal. De wachttijd voor doven en slechthorenden is 5 - 6 maanden. De wachttijd verlagen is ook voor deze doelgroep van belang. Cliënten kunnen direct in onze agenda een afspraak inplannen, de cliënt staat centraal in alles wat we doen.

Om deze redenen is Mentalmints een frisse en jonge pioneer in de GGZ. Natuurlijk is de psycholoog ook barista, altijd een vers gemaakte thee of gemalen koffie.

 
— ingezonden op 1 maart

Hotspot Hutspot

Zuid-Holland

Bob Richters

aanbeveling

'We zetten voedsel in om mensen te activeren en verbinden.'

Goed eten voor iedereen! Dat is het motto van Hotspot Hutspot. Via onze hotspots versterken we de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen: van schooluitvaller tot ex-verslaafde, van dakloze tienermoeder tot eenzame ouderen. We zetten voedsel in om mensen te activeren en te verbinden. Van teelt in buurtmoestuinen, en het samen met kinderen bereiden van goede maaltijden van restaurantkwaliteit, tot het aanbieden van deze maaltijden tegen een toegankelijke prijs in onze wijkrestaurants.

 
— ingezonden op 29 februari

Herstelacademie | Doel Delfland

Zuid-Holland

Jan Mostert

aanbeveling

'De Herstelacademie is een platform waar cliënten en ex-cliënten op eigen kracht aan hun eigen herstel kunnen werken.'

De Herstelacademie is in 2018 opgericht als platform waar cliënten en ex-cliënten op eigen kracht aan hun eigen herstel kunnen werken. In de regio Delft en omstreken zijn wij een pionier op dit gebied. Wij doen dit anno 2020 met 25 vrijwilligers en 4 stagiaires. Wij bieden trainingen, cursussen, inloop mogelijkheden met eten en drinken, filmmiddagen, wandelgroepen, mindfulness, yoga, een creatief laboratorium en supportgroepen (zoals PTSS, depressie en verslaving). Er maken regulier nu ongeveer 250-300 mensen gebruik van de verschillende activiteiten. Naast cliënten zijn dit ook andere burgers uit bijvoorbeeld Delft.

 
— ingezonden op 24 februari

Gewoon Sociaal

Zuid-Holland

W.Bakker

aanbeveling

'Vanwege de vele labels en vooroordelen wordt het herstel moeilijker gemaakt dan het is.'

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander dat herstellen vanuit welke positie dan ook heel erg moeilijk is. Vanwege de vele labels en vooroordelen wordt het herstel moeilijker gemaakt dan het is.

Bij "Gewoon Sociaal" kunt u begeleiding tijdens de dagbesteding en persoonlijke begeleiding krijgen. De dagbesteding zal geheel naar wens kunnen worden ingevuld en de persoonlijke begeleiding zal zich voornamelijk richten op het praktische gedeelte van het herstel ook zal er voor een deel van de deelnemers meer gewerkt worden aan het functioneren in de dagelijkse maatschappij.

 
— ingezonden op 9 maart

Altijd Mindful

Zuid-Holland

Anette Plinck

aanbeveling

'Mindfulness- en compassietrainingen, juist voor jongeren.'

Vroeg of laat krijgen we in ons leven allemaal te maken met stress. Op ons werk, in onze relaties, omdat we terugkerende sombere gedachten hebben of omdat ons lichaam niet helemaal functioneert zoals we graag zouden willen. Ook door veel te veel te ‘moeten’ ervaren we rusteloosheid, angst, slapeloosheid, hartkloppingen en allerlei soorten pijn. Veel mensen zijn ziek van de stress. 

Kortom: we kunnen vervelende gebeurtenissen, pijn, verdriet of negatieve gedachten nooit volledig uitbannen. Wat wel kan, is leren om je er anders toe te verhouden. Wat we vaak doen is het wegduwen, ontkennen, verhullen, negeren of onszelf zo druk maken (met het helpen van anderen) dat we simpelweg geen tijd hebben om stil te staan bij onze eigen pijn of problemen. 

Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat dat niet werkt. Met mindfulness-oefeningen kun je leren er anders mee om te gaan. Je vaak automatische reactie erop te veranderen, zodat je bijvoorbeeld minder snel over je grenzen gaat, of minder snel boos wordt. Juist door met een vriendelijke open houding te kunnen zijn bij ervaringen van stress in plaats van ze weg te duwen, ga je beter voor jezelf zorgen, omdat je beter en eerder aanvoelt wat je écht nodig hebt.

 
— ingezonden op 9 maart

Out of the Box Into your Centre (OBIC)

Zuid-Holland

Marnix Van Rossum

aanbeveling

'Een verdiepend programma met een duidelijke structuur en opbouw waarbij ouders op een veilige wijze leren kijken naar zichzelf en hun gezin.'

Ben jij een professional en werk jij met ouders en zou jij graag jouw ‘tools’ uit willen breiden met een werkwijze en visie van OBIC? In deze zesdaagse verdiepende opleiding leren we jou de visie en werkwijze van OBIC. Een verdiepend programma met een duidelijke structuur en opbouw waarbij ouders op een veilige wijze leren kijken naar zichzelf en hun gezin en waarbij inzicht van ouders doorbraken kunnen geven in patronen die voorheen lastig te doorbreken waren. In deze opleiding ga je zowel door een eigen proces, als dat je leert om ouders met deze training te begeleiden in de opvoeding van kinderen met probleemgedrag.

De training is gericht op de diepte van waaruit problemen voortkomen. Je gaat stapsgewijs door je jeugd met behulp van verschillende regressie-meditaties. Pijnpunten en copings worden blootgelegd en je leert deze met terugwerkende kracht te genezen en te ntegreren. Ook je talenten en waar je plezier uit haalt wordt van hieruit duidelijk. We onderzoeken de patronen die je mee hebt gekregen vanuit je familie en leren gevoelens naar onze ouders op te lossen, los te laten, en te transformeren. 

Er wordt je een methode en handvatten aangeleerd hoe je jezelf kan bieden wat je nodig hebt op momenten dat iets je raakt. Je leert een methode om conflicten op te lossen en je leert opvoedvaardigheden.

 
— ingezonden op 8 maart

De Buitenpsychologen

Zuid-Holland

Christel Westgeest en Irina Poleacov

aanbeveling

'De Buitenpsychologen werken buiten en in de natuur.'

De Buitenpsychologen werken buiten en in de natuur. Hun missie is om de GGZ 'groen' te maken. Dus weg uit de spreekkamer waarbij je tegenover elkaar zit wat toch enige afstand schept en hup naar buiten, de gezonde natuur in en helpen vanuit gelijkwaardigheid.

Buiten werken maakt dat de cliënt letterlijk in beweging is, de buitenlucht is gezond en maakt reflecteren makkelijker. Doordat je naast elkaar wandelt is het veel makkelijker om zware onderwerpen te bespreken. Mijn ervaring is dat je samen met je cliënt eerder tot diepgaande inzichten komt en tot de kern van het probleem. Vervolgens fungeert de natuur als hulpmiddel om het probleem te visualiseren, meer vanuit emoties en lichaam te werken en meer uit het hoofd te komen.

En niet onbelangrijk: voor de psychologen is buiten zijn ook gezond en voelt het werk minder belastend. Dus ook vanuit het oogpunt zelfzorg is buiten werken belangrijk. Kortom: dat zouden veel meer psychologen moeten doen. Dit komt ten goede aan de effectiviteit van behandelingen én maakt het werken nóg leuker voor psychologen.

 
— ingezonden op 6 maart

Ruischcoaching Recovery en Re-integratie

Zuid-Holland

Marian Ruisch

aanbeveling

'Wij helpen mensen in actieve verslaving naar de juiste behandelplek, maar voornamelijk begeleiden we mensen na de kliniek in het kader van een duurzaam en maatschappelijk herstel.'

Onze organisatie heeft 30 ervaringsdeskundige coaches. Wij helpen mensen in actieve verslaving naar de juiste behandelplek, maar voornamelijk begeleiden we mensen na de kliniek in het kader van een duurzaam en maatschappelijk herstel. We hebben een netwerk van klinieken, safehouses, behandelaars en honderden mensen in herstel. We hebben goede contacten met het UWV en begeleiden cliënten op de werkplek in het kader van 1e en 2e spoor re-integratie.

We bestaan 11 jaar en hebben ongeveer 800 afgeronde trajecten, waarvan vele succesvol zijn afgerond. We hebben een prachtig, geïnspireerd team, werken met veel passie en liefde samen om mensen uit de waanzin te bevrijden. Door onze juiste balans van professionaliteit en deskundigheid zijn we een bijzondere organisatie. Onze coaches zijn een verhaal en daardoor kunnen we door veel angst en ontkenning heenbreken en een gesprek voeren wat de essentie raakt. 

 
— ingezonden op 5 maart

Pauluskerk Rotterdam

Zuid-Holland

Liesbeth Vollemans

aanbeveling

'Het normaliseren van mensen die minder goed mee kunnen komen.'

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de Pauluskerk al jaren een grote bijdrage heeft geleverd aan het normaliseren van mensen die minder goed mee kunnen komen, het gevoel geeft dat je ertoe doet. Naast het opvangen van mensen zonder verblijfstitel is het een warme plek voor de meest kwetsbare groep mensen in onze samenleving, daklozen die vaak zorg vermijden, vaak verward of verslaafd.

 
— ingezonden op 3 maart

Aemosa

Zuid-Holland

Annemieke Haklander

aanbeveling

'Ondersteuning en begeleiding op alle levensgebieden mogelijk maken voor verschillende hulpvragers, met wisselende achtergronden.'

Vanuit een frustratie hebben Annemieke en Elody in 2016 hun baan opgezegd in de reguliere zorg om hun verlangen voor betere zorg vorm te geven. Na 6 maanden brainstormen is in april 2017 Aemosa opgericht met als belangrijkste doel ondersteuning en begeleiding op alle levensgebieden mogelijk maken voor verschillende hulpvragers, met wisselende achtergronden. Belangrijk was om geen valse beloften te maken, realistische doelen op te stellen en er ‘gewoon te zijn’. De gezonde kant aanspreken en negatieve gedachten niet te ontkennen. Ondertussen is Aemosa werkzaam, met 20 coaches, in Leiden en haar regiogemeenten. Aemosa werkt buiten de gebaande wegen en werkt vanuit een no nonsense mentaliteit.

De coaches bij Aemosa hebben verschillende achtergronden (psychologen, criminologen, een sportagoog, een theoloog, sociaal werkers en sociaal pedagogisch hulpverleners), waardoor er vanuit verschillende invalshoeken naar een situatie gekeken kan worden. Omdat Aemosa vanuit de WMO werkt, geven zij geen behandeling maar zijn zij wél specialistisch inzetbaar. Binnen Aemosa heerst er brede kennis over de EPA doelgroep en multiproblematiek. Door haar kennis en doorzettingsvermogen is Aemosa een belangrijke schakel in de keten van zorg gebleken door hun bijzondere en concrete aanpak en slaan zij bruggen tussen verschillende samenwerkingspartners om de hulpvrager zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zonder haar te overvragen.

 
— ingezonden op 3 maart