Doorgeschoten marktwerking is de bron van veel ellende. Maar het kan anders. Dat bewijzen deze inspirerende Tegenlicht uitzendingen over alternatieve vormen van organisatie.

Zorgeloos leven volgens Jos de Blok

Jos de Blok werkte in de zorgsector en zag dat het anders moest. Met de overtuiging dat hij wist hoe het beter kon, richtte hij Buurtzorg op, een thuiszorgorganisatie zonder managers. Een intiem portret van de grote veranderaar van vastgelopen en alleen op rendement ingerichte organisaties. Hoe zou het nieuwe, zorgeloos Nederland van Jos de Blok eruit zien?

Uitdagers en aanpakkers

Over bijzondere mensen die met initiatieven in eigen buurt of netwerk de wereld een zetje in de goede richting geven. Door buiten gebaande paden gewoon aan de slag te gaan. Welke veranderingen weten zij, los van instellingen en overheid, voor elkaar te krijgen?

Het wonder van Baskenland

Tegenlicht bivakkeert in het Baskische stadje Mondragón, waar het overgrote deel van de bevolking werkt in coöperaties. Elke werknemer is er mede-eigenaar en men beslist samen welke keuzes het bedrijf moet maken.

Tijdens het naoorlogs kapitalisme en in een vijandige omgeving een coöperatief sociaal model ontwikkelen: dat is een wonder.

Gaten in de markt

Bijna alles is ongemerkt markt geworden. Scholing, kinderopvang, woningbouw, verzekering, openbaar vervoer en gezondheidszorg. Maar er begint zich verandering af te tekenen. De burger wordt wakker en begint wars van de markt en in antwoord op de crisis, een tegenbeweging te ontwikkelen. Initiatieven waarbij menselijke waarde, overzichtelijkheid en samenwerking voorop staan wordt het leven naar eigen inzicht ingericht: er worden gaten in de markt geschoten.

Power to the People

Er is een grote revolutie in het ‘kleine’ aan de hand. Van energievoorziening tot verzekering, alles wordt kleinschalig en lokaal. We maken onze eigen stroom en onze woonwijk wordt een energiemaatschappij. Het energieoverschot wordt verkocht en zo maakt de hele buurt winst, zoals dat nu al op het Deense eiland Samsø gebeurt. Maar als we de energiemarkt kunnen decentraliseren, wat kunnen we dan nog meer?