Tegenlicht in de klas

  

Speciaal voor het middelbaar onderwijs maakt de NTR korte versies van Tegenlicht uitzendingen. Te gebruiken in de klas, als aanvullend materiaal of aanleiding tot een gesprek.

  

  

  

thema's

Alle uitzendingen, video's en verdiepende artikelen over één onderwerp gebundeld.

belasting

De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Hét middel om die trend tegen te gaan? Een goed belastingstelsel. Tegenlicht gaat op zoek naar oplossingen voor de groeiende ongelijkheid.

In dit belastingdossier vind je al onze artikelen, video's en uitzendingen over belastingen.

de slag om het internet

Hoe maken we het internet weer van ons? Met die vraag gaat Roland Duong op zoek naar oplossingen. Wat kunnen we doen om ons te verweren tegen de grote techbedrijven? En die data van ons, die zoveel waard is, wat kunenn we daar zelf mee?

In de slag om het internet, een lopend project kijken we naar de staat van ons internet en fantaseren we over hoe een beter internet er in de toekomst uit zou kunnen zien.

klimaat

Een crisis die maar niet urgent genoeg lijkt te worden. Al decennia lang zijn we op de hoogte van de gevolgen voor het klimaat van onze verslaving aan fossiele brandstoffen. Toch komt grootschalige actie maar niet op gang. Hoe gaan we verduurzamen?

Alle Tegenlicht uitzendingen en artikelen over klimaat in een overzicht.

 

 

alle Tegenlicht in de klas video's