Stage bij VPRO Tegenlicht

Per januari 2018 stage lopen bij de webredactie van VPRO Tegenlicht?

VPRO Tegenlicht is de reeks informatieve televisieprogramma's van de VPRO, waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, maatschappij en wetenschap.

VPRO Tegenlicht beschouwt zichzelf als de eerste en enige future affairs-rubriek binnen het publieke bestel. Het programma nestelt zich daarmee aan de frontlinie en zoekt zijn verhalen op die plekken waar ideeën worden ontwikkeld, getest en bekritiseerd. Via niet voor de hand liggende, controversiële en tegelijkertijd gedegen analyses wil VPRO Tegenlicht zijn kijk geven op de wereld; zowel op nationale als op internationale ontwikkelingen die onze wereld in de 21ste eeuw vormgeven.

twee stagiaires webredactie

Vanaf januari 2018 is er op de webredactie van Tegenlicht ruimte voor twee stagiaires. Samen met de webredacteur verzorg je de website, zet je een communicatiestrategie uit op sociale media, schrijf je zelfstandig interviews en artikelen, monteer je bonusfragmenten, interview je regisseurs en ben je aanwezig bij de Tegenlicht Meet Ups in Pakhuis de Zwijger.

Voor deze stageplek geldt dat je alleen kan reageren via Mediastages en alleen wanneer je ingeschreven staat bij een opleiding.

meer stageplekken

Elk jaar zoekt de webredactie vier stagiaires voor de webredactie. Twee stagiaires per januari tot en met mei en de twee stagiaires per september tot en met december. Daarnaast zoeken we per jaar ook twee stagiaires voor de productie-afdeling van VPRO Tegenlicht. Voor al onze stages kun je Mediastages.nl in de gaten houden. 

advertentie