Tegenlicht

Cuba na Castro

Tegenlicht

Cuba na Castro

Een inventarisatie van de toekomstscenario's voor Cuba. In Miami is het grote aftellen begonnen. De Cubanen die in de afgelopen 45 jaar gevlucht zijn voor het socialistische experiment geloven er weer in. Het momentum is daar, of in elk geval dichtbij, zo hopen de ballingen in Miami. Cuba zal weer snel kunnen worden teruggenomen en opgebouwd, van communistische heilstaat tot Caribisch investeringsparadijs. In Miami, de plek waar 1,2 miljoen Cubaanse ballingen wonen, staan de Cubaanse organisaties, bedrijven en personen klaar voor de periode na Castro. Tegenlicht inventariseert de scenario's die men in Miami voor het Cuba na Castro voor ogen heeft en wat de mogelijke gevolgen zullen zijn voor het eiland en zijn bewoners.

advertentie