'Het Europa dat hij wil behouden, is het blanke Europa met een rustige blauwe zee in het zuiden waar het heerlijk snorkelen is.' Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer schreef in 20015 een bijtende column over Halbe Zijlstra.

Alsof je een Ajaxsupporter hoort waarschuwen tegen de teloorgang van Feyenoord of een marathonschaatser hoort zeggen dat er een strenge winter op komst is, zo klonk de alarmklok die fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD deze week luidde in een opiniestuk in NRC Handelsblad: het voortbestaan van de Europese Unie is in gevaar. Terwijl hij en zijn partij de Unie het liefste zouden uitkleden tot een vrijhandelszone waar multinationals vrij spel hebben en die zich verder nergens mee bemoeit, springt hij nu opeens op de bres voor haar voortbestaan.

En dat wordt volgens hem bedreigd door immigranten. De Europese grensbewaking schiet tekort. 'Frontex lijkt in plaats van kustwacht te zijn uitgegroeid tot een veerdienst tussen Afrika en Europa.' Daardoor komen ze allemaal in Italië terecht. En daarom heeft Frankrijk de grenzen onlangs gesloten. 'Dat is de bijl aan de wortel van de Europese Unie. Immers, vrij verkeer van personen is een van de pijlers onder de Europese samenwerking.' En daar kunnen wij in Nederland  het  slachtoffer van worden, volgens Zijlstra. Als het zo doorgaat, hebben we geen andere keus dan mee te doen met het om zeep helpen van de Unie. Dan 'zullen ook wij uiteindelijk genoodzaakt zijn de grenzen te sluiten'.

'Alsof  het  de schuld  is  van die Afrikanen dat ze zich laten redden in plaats van fatsoenlijk te verdrinken.'

Ilja Leonard Pfeijffer

In Zijlstra’s visie is het de schuld van al die berooide Afrikanen dat ze zich op volle zee laten redden door de Italiaanse kustwacht in plaats van fatsoenlijk te verdrinken. Daardoor komen ze in Italië terecht en dwingen ze Frankrijk en uiteindelijk ook ons om de grenzen te sluiten en zo de bijl te zetten aan de wortels van onze prachtige Europese samenwerking.

Alsof het sluiten van grenzen een onontkoombaar gevolg zou zijn en geen besluit. Dat Frankrijk de grens tussen Ventimiglia en Menton heeft gesloten is een misdadig besluit met dramatische gevolgen. Premier Renzi van Italië is terecht woedend. Hij dreigt alle vluchtelingen een verblijfsvergunning te geven om Frankrijk te dwingen hen toe te laten, zoals Berlusconi ook al eens heeft gedaan. Als Zijlstra voorstelt om ook de Nederlandse grenzen te sluiten, is hij geen slachtoffer van de omstandigheden maar legt hij zelf doelbewust een bom onder de Europese eenheid.

De wortel van de Europese gedachte is niet een grens die veilig open kan omdat er geen zwarten zijn, maar solidariteit. Niet alleen Italië maar alle landen van de Unie moeten bereid zijn immigranten op te nemen, zoals dat ook is afgesproken.

Het spreiden van vluchtelingen over alle landen van de Europese Unie noemt Zijlstra ‘symptoombestrijding’. Dat komt neer op de wens dat de vluchtelingen niet zouden bestaan. Het Europa dat hij wil behouden, is het blanke Europa met een rustige blauwe zee in het zuiden waar het heerlijk snorkelen is in de vakantiemaanden en waar zich geen geopolitieke ontwikkelingen afspelen.

Bron: NRC Next, 19-06-2015