Schrijver en jurist Roxane van Iperen is de tweede Zomergast van 2021. Janine Abbring sprak met haar op 25 juli. Haar avond ging over schuld en onschuld, de strijd om macht, en verzet.

Van Iperen schrijft boeken – zowel romans als non-fictie – essays en columns. Ze werd bij een groot publiek bekend met ’t Hooge Nest, waarmee ze de Opzij Literatuurprijs 2019 won en de shortlist van de NS Publieksprijs 2020 behaalde. Van het boek werden tot op heden 250.000 exemplaren verkocht. Ze schreef dit jaar het Boekenweekessay, getiteld De genocidefax, en hield de 4 mei-lezing.

waarom elk systeem bevraagd moet worden

Roxane van Iperen ziet een verband tussen het geloof en het systeem van kapitalisme, beiden worden als absolute waarheid gezien. 'Als op enig moment systemen niet meer bevraagd mogen worden, dan versterkt dat elkaar. Wat mij betreft bevraag je altijd ieder systeem.'

hoe slachtoffers medeplichtig worden gemaakt

Roxane van Iperen legt uit hoe slachtoffers medeplichtig worden gemaakt aan de situatie waarin ze zitten, en wat dat zegt over machtsverhoudingen.

dit is wat Roxane van Iperen bedoelt met consumentenactivisme

Roxane van Iperen over consumentenactivisme, hoe een individu de situatie niet kan veranderen: 'Het systeem moet veranderen waardoor de massa andere keuzes gaat maken.' Ze waarschuwt daarbij dat de private sector en het bedrijfsleven niet door elkaar gehaald moeten worden. 'Door te zeggen: "Het bedrijfsleven moet alles oplossen", vraag je iets van ze wat hun doelstelling helemaal niet is. Dat is geld verdienen.' 

Auschwitz was ook een gruwelijk experiment

Roxane van Iperen over het absolute dieptepunt van de Westerse beschaving. 'Auschwitz was niet alleen een vernietigingskamp waar heel veel mensen nooit levend uitgekomen zijn. Het was ook een gruwelijk experiment van hoe ver je iemand kan ontmenselijken zonder dat die verdwijnt.'

de macht die comedians hebben volgens Roxane van Iperen

Roxane van Iperen laat in haar zomergastenavond een fragment zien van die in opspraak geraakte Louis C.K., mogen we nog kijken naar en lachen om de komiek? 'Ik vind: het is van mij. Hij heeft het gemaakt ooit. Ik heb het op een zeker moment gezien en vond het goed en vanaf dat moment is het van mij. Dat is voor mij wat kunst ook is.'