TreurTeeVee - 'Falen'

Geef het leven maar weer de schuld

Een middelmatig leven leiden, zelfhaat, de drang om beroemd en rijk te worden, er simpelweg toe willen doen. 
TreurTeeVee schept een absurdistische wereld waarin personages centraal staan die worstelen met zichzelf en de maatschappij.

Laat je meevoeren in hun donkerkomische universum...

VIDEO
TreurTeeVee

SOORTEN ELLENDE
Ik kan niks
Melancholie

TreurTeeVee - 'Zelfhaat' (pilot)