Reporter

Afghanistan

Reporter

Afghanistan

Afghanistan. We gingen er heen om schooltjes en bruggen te bouwen. Maar inmiddels zijn we vooral oorlog aan het voeren en worden soldaten in het nauw gedreven door de taliban. In Reporter uiten Nederlandse militairen hun frustraties. Ze vinden dat de politiek een verkeerd beeld schetst over wat zij in Uruzgan doen