NPO Doc: Werkgelegenheid

Werkgelegenheid is een belangrijke peiler van de economie: meer werkelozen betekent minder koopkracht, en dat brengt de economie in gevaar. Daarom is werkgelegenheid een heikel politiek onderwerp: Hoe zorg je voor een sociaal, rechtvaardig werkgelegenheidsbeleid? En hoe zorg je dat hoog opleiden hun heil niet in het buitenland zoeken? Uiteenlopende documentaires over werk, ontslag, carrière maken, 12-urige werkdagen en vakbonden.

advertentie